14th November 11:43pm (GMT-5)

Rudar Pljevlja vs FK ZETA GOLUBOVCI

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
15 14 17
Thống kê
46 Bàn Thắng 50
5 Thẻ Vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 09/11/2019 Rudar Pljevlja 1 1-1 FK ZETA GOLUBOVCI 3
F 31/08/2019 FK ZETA GOLUBOVCI 2-1 Rudar Pljevlja 1
F 13/04/2019 FK ZETA GOLUBOVCI 2-1 Rudar Pljevlja 3
F 19/02/2019 Rudar Pljevlja 1-1 FK ZETA GOLUBOVCI
F 06/10/2018 FK ZETA GOLUBOVCI 0-0 Rudar Pljevlja
F 11/08/2018 Rudar Pljevlja 0-0 FK ZETA GOLUBOVCI
F 26/05/2018 Rudar Pljevlja 0-0 FK ZETA GOLUBOVCI
F 04/04/2018 FK ZETA GOLUBOVCI 1-3 Rudar Pljevlja
F 06/12/2017 Rudar Pljevlja 0-0 FK ZETA GOLUBOVCI
F 30/09/2017 FK ZETA GOLUBOVCI 0-0 Rudar Pljevlja
F 01/04/2017 FK ZETA GOLUBOVCI 1-0 Rudar Pljevlja
F 26/11/2016 FK ZETA GOLUBOVCI 3-0 Rudar Pljevlja
F 27/08/2016 Rudar Pljevlja 1-1 FK ZETA GOLUBOVCI
F 19/03/2016 FK ZETA GOLUBOVCI 0-1 Rudar Pljevlja
F 27/02/2016 FK ZETA GOLUBOVCI 2-0 Rudar Pljevlja
F 26/09/2015 Rudar Pljevlja 1-0 FK ZETA GOLUBOVCI
F 31/03/2015 Rudar Pljevlja 3-1 FK ZETA GOLUBOVCI
F 29/11/2014 Rudar Pljevlja 2-1 FK ZETA GOLUBOVCI
F 31/08/2014 FK ZETA GOLUBOVCI 1-2 Rudar Pljevlja
F 17/05/2014 FK ZETA GOLUBOVCI 1-0 Rudar Pljevlja
F 15/03/2014 FK ZETA GOLUBOVCI 2-0 Rudar Pljevlja
F 05/10/2013 Rudar Pljevlja 0-1 FK ZETA GOLUBOVCI
F 30/03/2013 FK ZETA GOLUBOVCI 0-2 Rudar Pljevlja
F 16/03/2013 Rudar Pljevlja 1-1 FK ZETA GOLUBOVCI
F 13/10/2012 FK ZETA GOLUBOVCI 1-3 Rudar Pljevlja
F 09/05/2012 FK ZETA GOLUBOVCI 0-3 Rudar Pljevlja
F 17/03/2012 Rudar Pljevlja 1-0 FK ZETA GOLUBOVCI
F 01/10/2011 FK ZETA GOLUBOVCI 4-1 Rudar Pljevlja
F 30/04/2011 Rudar Pljevlja 2-2 FK ZETA GOLUBOVCI
F 27/04/2011 FK ZETA GOLUBOVCI 2-2 Rudar Pljevlja
F 20/04/2011 Rudar Pljevlja 1-0 FK ZETA GOLUBOVCI
P 13/04/2011 Rudar Pljevlja 0-0 FK ZETA GOLUBOVCI
F 31/10/2010 FK ZETA GOLUBOVCI 1-0 Rudar Pljevlja
F 15/08/2010 Rudar Pljevlja 2-1 FK ZETA GOLUBOVCI
F 04/04/2010 FK ZETA GOLUBOVCI 3-2 Rudar Pljevlja
F 13/03/2010 Rudar Pljevlja 2-4 FK ZETA GOLUBOVCI
F 03/10/2009 FK ZETA GOLUBOVCI 0-1 Rudar Pljevlja
F 30/05/2009 Rudar Pljevlja 0-0 FK ZETA GOLUBOVCI
F 06/12/2008 FK ZETA GOLUBOVCI 1-0 Rudar Pljevlja
F 20/09/2008 Rudar Pljevlja 1-0 FK ZETA GOLUBOVCI
F 19/04/2008 FK ZETA GOLUBOVCI 2-2 Rudar Pljevlja
F 16/03/2008 FK ZETA GOLUBOVCI 0-1 Rudar Pljevlja
F 21/10/2007 Rudar Pljevlja 1-2 FK ZETA GOLUBOVCI
F 18/04/2007 FK ZETA GOLUBOVCI 1-0 Rudar Pljevlja
F 04/11/2006 FK ZETA GOLUBOVCI 2-0 Rudar Pljevlja
F 26/08/2006 Rudar Pljevlja 1-2 FK ZETA GOLUBOVCI
Liên hệ