21st February 4:11am (GMT-5)
GOKULAM KERALA FC Bàn Thắng! [1-2]

FC Volendam vs Stormvogels Telstar

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
17 12 7
Thống kê
69 Bàn Thắng 42
2 Thẻ Vàng 7
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 14/02/2020 FC Volendam 1-1 Stormvogels Telstar 3
F 20/09/2019 Stormvogels Telstar 3 1-2 FC Volendam 1
F 26/04/2019 Stormvogels Telstar 1 1-1 FC Volendam 1
F 21/12/2018 FC Volendam 1-0 Stormvogels Telstar
F 23/02/2018 Stormvogels Telstar 5-2 FC Volendam
F 06/10/2017 FC Volendam 3-4 Stormvogels Telstar
F 27/01/2017 Stormvogels Telstar 0-1 FC Volendam
F 19/08/2016 FC Volendam 3-0 Stormvogels Telstar
F 14/03/2016 FC Volendam 3-0 Stormvogels Telstar
F 06/11/2015 Stormvogels Telstar 1-1 FC Volendam
F 20/02/2015 Stormvogels Telstar 1-1 FC Volendam
F 07/12/2014 FC Volendam 1-0 Stormvogels Telstar
F 17/01/2014 Stormvogels Telstar 2-1 FC Volendam
F 25/08/2013 FC Volendam 1-2 Stormvogels Telstar
F 10/02/2013 FC Volendam 6-2 Stormvogels Telstar
F 30/09/2012 Stormvogels Telstar 0-3 FC Volendam
F 20/04/2012 Stormvogels Telstar 2-2 FC Volendam
F 06/11/2011 FC Volendam 4-1 Stormvogels Telstar
F 30/01/2011 Stormvogels Telstar 1-0 FC Volendam
F 29/08/2010 FC Volendam 1-1 Stormvogels Telstar
F 18/01/2010 FC Volendam 6-2 Stormvogels Telstar
P 20/12/2009 FC Volendam 0-0 Stormvogels Telstar
F 04/09/2009 Stormvogels Telstar 1-1 FC Volendam
F 27/01/2008 FC Volendam 2-0 Stormvogels Telstar
F 02/11/2007 Stormvogels Telstar 2-3 FC Volendam
F 18/02/2007 FC Volendam 4-1 Stormvogels Telstar
F 17/11/2006 Stormvogels Telstar 5-3 FC Volendam
F 26/02/2006 FC Volendam 0-0 Stormvogels Telstar
F 30/09/2005 Stormvogels Telstar 0-2 FC Volendam
F 09/06/2005 FC Volendam 3-3 Stormvogels Telstar
F 25/05/2005 Stormvogels Telstar 0-3 FC Volendam
F 28/03/2005 FC Volendam 2-1 Stormvogels Telstar
P 06/03/2005 FC Volendam Stormvogels Telstar
F 15/10/2004 Stormvogels Telstar 2-0 FC Volendam
F 09/05/2003 FC Volendam 0-0 Stormvogels Telstar
F 29/11/2002 Stormvogels Telstar 0-2 FC Volendam
Liên hệ