18th February 8:15am (GMT-5)

RB Salzburg vs LINZER

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
25 21 11
Thống kê
91 Bàn Thắng 60
1 Thẻ đỏ 1
13 Thẻ Vàng 19
Trận Đấu
04/03 RB Salzburg - LINZER
F 15/02/2020 RB Salzburg 0-0 LINZER
F 14/02/2020 RB Salzburg 3 2-3 LINZER 5
F 22/09/2019 LINZER 1 5 2-2 RB Salzburg 1
F 12/05/2019 RB Salzburg 2-1 LINZER 1
F 07/04/2019 LINZER 1 0-2 RB Salzburg 6
F 28/10/2018 LINZER 3 3-3 RB Salzburg 1 2
F 29/07/2018 RB Salzburg 1 3-1 LINZER 4
F 08/04/2018 LINZER 1-0 RB Salzburg
F 16/12/2017 RB Salzburg 0-0 LINZER
F 14/10/2017 LINZER 1-3 RB Salzburg
F 29/07/2017 RB Salzburg 1-1 LINZER
F 19/01/2017 RB Salzburg 3-1 LINZER
F 26/10/2011 RB Salzburg 2-1 LINZER
F 09/04/2011 RB Salzburg 0-1 LINZER
F 03/04/2011 LINZER 1-1 RB Salzburg
F 27/11/2010 LINZER 1-2 RB Salzburg
F 11/09/2010 RB Salzburg 0-0 LINZER
F 18/04/2010 LINZER 0-0 RB Salzburg
F 21/02/2010 RB Salzburg 3-0 LINZER
F 28/10/2009 LINZER 0-0 RB Salzburg
F 01/08/2009 RB Salzburg 3-2 LINZER
F 16/05/2009 RB Salzburg 2-1 LINZER
F 01/03/2009 LINZER 0-3 RB Salzburg
F 01/11/2008 LINZER 0-2 RB Salzburg
F 03/08/2008 RB Salzburg 1-0 LINZER
F 16/03/2008 RB Salzburg 4-0 LINZER
F 09/11/2007 LINZER 1-1 RB Salzburg
F 07/10/2007 LINZER 4-1 RB Salzburg
F 28/07/2007 RB Salzburg 2-1 LINZER
F 14/04/2001 RB Salzburg 3-1 LINZER
F 10/11/2000 LINZER 1-1 RB Salzburg
F 23/09/2000 RB Salzburg 4-1 LINZER
F 12/07/2000 LINZER 0-2 RB Salzburg
F 13/05/2000 LINZER 1-1 RB Salzburg
F 11/03/2000 RB Salzburg 1-2 LINZER
F 02/10/1999 LINZER 2-4 RB Salzburg
F 17/07/1999 RB Salzburg 2-1 LINZER
F 15/05/1999 LINZER 3-2 RB Salzburg
F 19/03/1999 RB Salzburg 2-0 LINZER
F 18/10/1998 LINZER 3-1 RB Salzburg
F 01/08/1998 RB Salzburg 1-3 LINZER
F 25/04/1998 LINZER 0-2 RB Salzburg
F 19/11/1997 RB Salzburg 2-1 LINZER
F 30/08/1997 RB Salzburg 1-1 LINZER
F 23/08/1997 LINZER 1-1 RB Salzburg
F 03/05/1997 RB Salzburg 6-2 LINZER
F 09/03/1997 LINZER 0-0 RB Salzburg
F 26/10/1996 LINZER 1-1 RB Salzburg
F 17/08/1996 RB Salzburg 1-1 LINZER
F 30/04/1996 RB Salzburg 3-0 LINZER
F 13/04/1996 LINZER 3-0 RB Salzburg
F 06/10/1995 LINZER 0-0 RB Salzburg
F 02/08/1995 RB Salzburg 1-1 LINZER
F 05/05/1995 LINZER 2-0 RB Salzburg
F 14/03/1995 RB Salzburg 0-0 LINZER
F 01/10/1994 RB Salzburg 1-2 LINZER
F 03/08/1994 LINZER 0-0 RB Salzburg
Liên hệ