7th July 12:02am (GMT-5)

FC RUBIN KAZAN vs FC DINAMO MOSCOW

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
18 16 4
Thống kê
51 Bàn Thắng 26
2 Thẻ đỏ 1
15 Thẻ Vàng 18
Trận Đấu
F 09/11/2019 FC RUBIN KAZAN 1 3 0-1 FC DINAMO MOSCOW 1 3
F 21/07/2019 FC DINAMO MOSCOW 3 0-1 FC RUBIN KAZAN 1 6
F 23/02/2019 FC RUBIN KAZAN 2-2 FC DINAMO MOSCOW
F 30/11/2018 FC RUBIN KAZAN 2 1-1 FC DINAMO MOSCOW 2
F 25/10/2018 FC RUBIN KAZAN 1 1-0 FC DINAMO MOSCOW 5
F 03/08/2018 FC DINAMO MOSCOW 3 1-1 FC RUBIN KAZAN
F 30/04/2018 FC DINAMO MOSCOW 2 0-0 FC RUBIN KAZAN 3
F 21/10/2017 FC RUBIN KAZAN 0-0 FC DINAMO MOSCOW
F 09/04/2016 FC RUBIN KAZAN 4-1 FC DINAMO MOSCOW
F 08/04/2016 FC RUBIN KAZAN 0-0 FC DINAMO MOSCOW
F 21/09/2015 FC DINAMO MOSCOW 0-0 FC RUBIN KAZAN
F 30/11/2014 FC RUBIN KAZAN 1-1 FC DINAMO MOSCOW
F 27/10/2014 FC DINAMO MOSCOW 0-2 FC RUBIN KAZAN
F 23/03/2014 FC DINAMO MOSCOW 0-0 FC RUBIN KAZAN
F 26/09/2013 FC RUBIN KAZAN 2-2 FC DINAMO MOSCOW
F 01/12/2012 FC DINAMO MOSCOW 3-0 FC RUBIN KAZAN
F 12/08/2012 FC RUBIN KAZAN 2-0 FC DINAMO MOSCOW
F 09/05/2012 FC DINAMO MOSCOW 0-1 FC RUBIN KAZAN
F 07/04/2012 FC DINAMO MOSCOW 1-1 FC RUBIN KAZAN
F 26/11/2011 FC RUBIN KAZAN 2-0 FC DINAMO MOSCOW
F 24/10/2011 FC DINAMO MOSCOW 0-2 FC RUBIN KAZAN
F 14/06/2011 FC RUBIN KAZAN 3-0 FC DINAMO MOSCOW
F 13/11/2010 FC DINAMO MOSCOW 2-2 FC RUBIN KAZAN
F 24/07/2010 FC RUBIN KAZAN 2-0 FC DINAMO MOSCOW
F 23/08/2009 FC DINAMO MOSCOW 0-3 FC RUBIN KAZAN
F 19/04/2009 FC RUBIN KAZAN 3-0 FC DINAMO MOSCOW
F 14/09/2008 FC RUBIN KAZAN 1-0 FC DINAMO MOSCOW
F 25/04/2008 FC DINAMO MOSCOW 0-2 FC RUBIN KAZAN
F 03/11/2007 FC DINAMO MOSCOW 0-1 FC RUBIN KAZAN
F 01/07/2007 FC RUBIN KAZAN 2-1 FC DINAMO MOSCOW
F 05/11/2006 FC RUBIN KAZAN 0-1 FC DINAMO MOSCOW
F 19/07/2006 FC DINAMO MOSCOW 2-2 FC RUBIN KAZAN
F 11/09/2005 FC DINAMO MOSCOW 3-1 FC RUBIN KAZAN
F 30/04/2005 FC RUBIN KAZAN 2-1 FC DINAMO MOSCOW
F 25/09/2004 FC RUBIN KAZAN 2-2 FC DINAMO MOSCOW
F 17/04/2004 FC DINAMO MOSCOW 0-0 FC RUBIN KAZAN
F 09/08/2003 FC RUBIN KAZAN 2-1 FC DINAMO MOSCOW
F 18/05/2003 FC DINAMO MOSCOW 0-0 FC RUBIN KAZAN
Liên hệ