31st May 7:03am (GMT-5)

Kuressaare vs Trans Narva

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
4 4 27
Thống kê
18 Bàn Thắng 101
1 Thẻ đỏ 1
22 Thẻ Vàng 14
Trận Đấu
16/09 Trans Narva - Kuressaare
29/08 Trans Narva - Kuressaare
Kuressaare - Trans Narva
F 30/05/2020 Kuressaare 6 3-2 Trans Narva 2
Trans Narva - Kuressaare
Kuressaare - Trans Narva
F 16/02/2020 Trans Narva 1-1 Kuressaare 3
F 09/11/2019 Kuressaare 2 0-1 Trans Narva 1
F 25/09/2019 Kuressaare 2 1-3 Trans Narva
F 28/08/2019 Trans Narva 2 4-2 Kuressaare 1
F 29/06/2019 Kuressaare 1 1-1 Trans Narva 1 4
F 09/03/2019 Trans Narva 4 0-0 Kuressaare 1 1
F 28/09/2018 Trans Narva 2-1 Kuressaare 3
F 28/08/2018 Kuressaare 1 0-3 Trans Narva 1
F 04/05/2018 Trans Narva 3-0 Kuressaare 2
F 03/03/2018 Kuressaare 0-5 Trans Narva
F 02/11/2013 Trans Narva 3-1 Kuressaare
F 26/07/2013 Kuressaare 1-0 Trans Narva
F 14/05/2013 Trans Narva 2-0 Kuressaare
F 27/04/2013 Kuressaare 2-0 Trans Narva
F 22/09/2012 Kuressaare 0-3 Trans Narva
F 04/09/2012 Trans Narva 1-2 Kuressaare
F 25/08/2012 Trans Narva 2-0 Kuressaare
F 16/06/2012 Kuressaare 0-0 Trans Narva
F 17/09/2011 Kuressaare 0-2 Trans Narva
F 27/08/2011 Trans Narva 4-0 Kuressaare
F 21/06/2011 Kuressaare 0-2 Trans Narva
F 12/03/2011 Trans Narva 4-0 Kuressaare
F 18/09/2010 Trans Narva 5-1 Kuressaare
F 14/08/2010 Kuressaare 1-4 Trans Narva
F 12/06/2010 Trans Narva 3-0 Kuressaare
F 20/03/2010 Kuressaare 0-1 Trans Narva
F 26/09/2009 Trans Narva 10-0 Kuressaare
F 29/08/2009 Kuressaare 0-7 Trans Narva
F 20/06/2009 Trans Narva 2-0 Kuressaare
F 14/03/2009 Kuressaare 0-5 Trans Narva
F 22/09/2007 Kuressaare 0-3 Trans Narva
F 01/09/2007 Trans Narva 5-0 Kuressaare
F 29/05/2007 Kuressaare 0-5 Trans Narva
F 17/03/2007 Trans Narva 3-1 Kuressaare
Liên hệ