12th November 1:07am (GMT-5)

Dundee vs Dundee United

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
13 12 17
Thống kê
56 Bàn Thắng 70
5 Thẻ Vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
25/04 Dundee - Dundee United
27/12 Dundee United - Dundee
F 08/11/2019 Dundee 3 0-2 Dundee United 2
F 30/08/2019 Dundee United 1 6-2 Dundee 2
F 09/08/2017 Dundee 2-1 Dundee United
F 30/07/2017 Dundee 1-1 Dundee United
F 02/05/2016 Dundee 2-1 Dundee United
F 20/03/2016 Dundee United 2-2 Dundee
F 02/01/2016 Dundee 2-1 Dundee United
F 11/08/2015 Dundee United 2-2 Dundee
F 24/05/2015 Dundee United 3-0 Dundee
F 08/04/2015 Dundee 3-1 Dundee United
F 01/01/2015 Dundee United 6-2 Dundee
F 24/09/2014 Dundee United 1-0 Dundee
F 21/09/2014 Dundee 1-4 Dundee United
F 17/03/2013 Dundee United 1-1 Dundee
F 03/03/2013 Dundee 1-2 Dundee United
F 09/12/2012 Dundee 0-3 Dundee United
F 19/08/2012 Dundee United 3-0 Dundee
F 30/04/2005 Dundee 1-2 Dundee United
F 29/01/2005 Dundee United 2-2 Dundee
F 06/11/2004 Dundee 1-0 Dundee United
F 15/08/2004 Dundee United 1-2 Dundee
F 11/04/2004 Dundee United 2-2 Dundee
F 25/01/2004 Dundee 2-1 Dundee United
F 26/10/2003 Dundee United 1-1 Dundee
F 09/02/2003 Dundee United 1-1 Dundee
F 23/11/2002 Dundee 3-2 Dundee United
F 31/08/2002 Dundee United 0-0 Dundee
F 20/04/2002 Dundee 0-1 Dundee United
F 19/01/2002 Dundee United 1-0 Dundee
F 03/11/2001 Dundee 1-1 Dundee United
F 28/07/2001 Dundee United 2-2 Dundee
F 31/01/2001 Dundee 2-3 Dundee United
F 11/11/2000 Dundee United 0-2 Dundee
F 20/09/2000 Dundee 3-0 Dundee United
F 06/05/2000 Dundee 3-0 Dundee United
F 12/12/1999 Dundee United 1-0 Dundee
F 17/10/1999 Dundee 0-2 Dundee United
F 31/07/1999 Dundee United 2-1 Dundee
F 01/05/1999 Dundee United 0-2 Dundee
F 02/01/1999 Dundee 1-3 Dundee United
F 22/11/1998 Dundee United 0-1 Dundee
F 19/09/1998 Dundee 2-2 Dundee United
Liên hệ