5th July 7:25pm (GMT-5)

Barcelona vs Atletico Madrid

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
31 16 16
Thống kê
124 Bàn Thắng 89
17 Thẻ Vàng 22
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 30/06/2020 Barcelona 3 2-2 Atletico Madrid 5
Barcelona 0-0 Atletico Madrid
F 09/01/2020 Barcelona 4 2-3 Atletico Madrid 4
F 01/12/2019 Atletico Madrid 4 0-1 Barcelona 4
F 06/04/2019 Barcelona 3 2-0 Atletico Madrid 1 4
F 24/11/2018 Atletico Madrid 5 1-1 Barcelona 3
F 04/03/2018 Barcelona 1-0 Atletico Madrid
F 14/10/2017 Atletico Madrid 1-1 Barcelona
F 26/02/2017 Atletico Madrid 1-2 Barcelona
F 07/02/2017 Barcelona 1-1 Atletico Madrid
F 01/02/2017 Atletico Madrid 1-2 Barcelona
F 21/09/2016 Barcelona 1-1 Atletico Madrid
F 13/04/2016 Atletico Madrid 2-0 Barcelona
F 05/04/2016 Barcelona 2-1 Atletico Madrid
F 30/01/2016 Barcelona 2-1 Atletico Madrid
F 12/09/2015 Atletico Madrid 1-2 Barcelona
F 17/05/2015 Atletico Madrid 0-1 Barcelona
F 28/01/2015 Atletico Madrid 2-3 Barcelona
F 21/01/2015 Barcelona 1-0 Atletico Madrid
F 11/01/2015 Barcelona 3-1 Atletico Madrid
F 17/05/2014 Barcelona 1-1 Atletico Madrid
F 09/04/2014 Atletico Madrid 1-0 Barcelona
F 01/04/2014 Barcelona 1-1 Atletico Madrid
F 11/01/2014 Atletico Madrid 0-0 Barcelona
F 28/08/2013 Barcelona 0-0 Atletico Madrid
F 21/08/2013 Atletico Madrid 1-1 Barcelona
F 12/05/2013 Atletico Madrid 1-2 Barcelona
F 16/12/2012 Barcelona 4-1 Atletico Madrid
F 26/02/2012 Atletico Madrid 1-2 Barcelona
F 24/09/2011 Barcelona 5-0 Atletico Madrid
F 05/02/2011 Barcelona 3-0 Atletico Madrid
F 19/09/2010 Atletico Madrid 1-2 Barcelona
F 14/02/2010 Atletico Madrid 2-1 Barcelona
F 19/09/2009 Barcelona 5-2 Atletico Madrid
F 01/03/2009 Atletico Madrid 4-3 Barcelona
F 14/01/2009 Barcelona 2-1 Atletico Madrid
F 06/01/2009 Atletico Madrid 1-3 Barcelona
F 04/10/2008 Barcelona 6-1 Atletico Madrid
F 01/03/2008 Atletico Madrid 4-2 Barcelona
F 07/10/2007 Barcelona 3-0 Atletico Madrid
F 20/05/2007 Atletico Madrid 0-6 Barcelona
F 21/12/2006 Barcelona 1-1 Atletico Madrid
F 05/02/2006 Barcelona 1-3 Atletico Madrid
F 18/09/2005 Atletico Madrid 2-1 Barcelona
F 06/02/2005 Barcelona 0-2 Atletico Madrid
F 19/09/2004 Atletico Madrid 1-1 Barcelona
F 15/02/2004 Barcelona 3-1 Atletico Madrid
F 28/09/2003 Atletico Madrid 0-0 Barcelona
F 01/02/2003 Atletico Madrid 3-0 Barcelona
F 01/09/2002 Barcelona 2-2 Atletico Madrid
F 29/04/2000 Atletico Madrid 0-3 Barcelona
F 19/12/1999 Barcelona 2-1 Atletico Madrid
F 25/04/1999 Atletico Madrid 1-1 Barcelona
F 28/11/1998 Barcelona 0-1 Atletico Madrid
F 10/05/1998 Atletico Madrid 5-2 Barcelona
F 20/12/1997 Barcelona 3-1 Atletico Madrid
F 13/04/1997 Atletico Madrid 2-5 Barcelona
F 09/11/1996 Barcelona 3-3 Atletico Madrid
F 20/04/1996 Barcelona 1-3 Atletico Madrid
F 09/12/1995 Atletico Madrid 3-1 Barcelona
F 11/03/1995 Atletico Madrid 2-0 Barcelona
F 08/10/1994 Barcelona 4-3 Atletico Madrid
F 13/03/1994 Barcelona 5-3 Atletico Madrid
F 31/10/1993 Atletico Madrid 4-3 Barcelona
Liên hệ