8th December 4:29pm (GMT-5)

Eintracht Frankfurt vs MAINZ 05

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
9 15 9
Thống kê
44 Bàn Thắng 42
6 Thẻ Vàng 5
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
18/04 Eintracht Frankfurt - MAINZ 05
F 02/12/2019 MAINZ 05 1 2-1 Eintracht Frankfurt 1 2
F 12/05/2019 Eintracht Frankfurt 1 0-2 MAINZ 05 1
F 11/05/2019 Eintracht Frankfurt 0-0 MAINZ 05
F 19/12/2018 MAINZ 05 3 2-2 Eintracht Frankfurt 3
F 17/03/2018 Eintracht Frankfurt 3-0 MAINZ 05
F 07/02/2018 Eintracht Frankfurt 3-0 MAINZ 05
F 27/10/2017 MAINZ 05 1-1 Eintracht Frankfurt
F 13/05/2017 MAINZ 05 4-2 Eintracht Frankfurt
F 20/12/2016 Eintracht Frankfurt 3-0 MAINZ 05
F 24/04/2016 Eintracht Frankfurt 2-1 MAINZ 05
F 28/11/2015 MAINZ 05 2-1 Eintracht Frankfurt
F 21/02/2015 MAINZ 05 3-1 Eintracht Frankfurt
F 23/09/2014 Eintracht Frankfurt 2-2 MAINZ 05
F 05/04/2014 Eintracht Frankfurt 2-0 MAINZ 05
F 10/11/2013 MAINZ 05 1-0 Eintracht Frankfurt
F 28/04/2013 MAINZ 05 0-0 Eintracht Frankfurt
F 27/11/2012 Eintracht Frankfurt 1-3 MAINZ 05
F 30/04/2011 MAINZ 05 3-0 Eintracht Frankfurt
F 04/12/2010 Eintracht Frankfurt 2-1 MAINZ 05
F 24/04/2010 MAINZ 05 3-3 Eintracht Frankfurt
F 05/12/2009 Eintracht Frankfurt 2-0 MAINZ 05
F 03/02/2007 Eintracht Frankfurt 0-0 MAINZ 05
F 27/08/2006 MAINZ 05 1-1 Eintracht Frankfurt
F 15/04/2006 Eintracht Frankfurt 0-0 MAINZ 05
F 19/11/2005 MAINZ 05 2-2 Eintracht Frankfurt
F 05/05/2003 MAINZ 05 3-2 Eintracht Frankfurt
F 22/11/2002 Eintracht Frankfurt 1-0 MAINZ 05
F 08/04/2002 Eintracht Frankfurt 0-0 MAINZ 05
F 19/11/2001 MAINZ 05 1-1 Eintracht Frankfurt
F 25/05/1998 Eintracht Frankfurt 2-2 MAINZ 05
F 28/11/1997 MAINZ 05 1-1 Eintracht Frankfurt
F 28/04/1997 Eintracht Frankfurt 1-0 MAINZ 05
F 14/10/1996 MAINZ 05 2-2 Eintracht Frankfurt
Liên hệ