25th May 11:22pm (GMT-5)

Defensor Sporting vs Liverpool Montevideo

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
8 6 13
Thống kê
33 Bàn Thắng 42
1 Thẻ đỏ 1
17 Thẻ Vàng 9
Trận Đấu
F 10/10/2019 Defensor Sporting 3 0-0 Liverpool Montevideo 1
F 16/03/2019 Liverpool Montevideo 2 6-2 Defensor Sporting 5
F 14/10/2018 Liverpool Montevideo 5 2-1 Defensor Sporting 1 5
F 13/04/2018 Defensor Sporting 4 1-0 Liverpool Montevideo 1 1
F 16/11/2017 Defensor Sporting 2-2 Liverpool Montevideo
F 25/06/2017 Defensor Sporting 2-0 Liverpool Montevideo
F 16/04/2017 Liverpool Montevideo 0-1 Defensor Sporting
F 16/10/2016 Defensor Sporting 1-3 Liverpool Montevideo
F 20/03/2016 Defensor Sporting 1-2 Liverpool Montevideo
F 19/09/2015 Liverpool Montevideo 2-1 Defensor Sporting
F 01/02/2014 Defensor Sporting 1-3 Liverpool Montevideo
F 18/08/2013 Liverpool Montevideo 1-0 Defensor Sporting
F 09/03/2013 Liverpool Montevideo 4-2 Defensor Sporting
F 15/09/2012 Defensor Sporting 2-0 Liverpool Montevideo
F 01/04/2012 Defensor Sporting 4-2 Liverpool Montevideo
F 18/09/2011 Liverpool Montevideo 2-3 Defensor Sporting
F 29/08/2010 Defensor Sporting 3-0 Liverpool Montevideo
F 02/05/2010 Liverpool Montevideo 3-0 Defensor Sporting
F 13/12/2009 Defensor Sporting 2-2 Liverpool Montevideo
F 05/08/2009 Defensor Sporting 0-1 Liverpool Montevideo
F 26/07/2009 Defensor Sporting 0-0 Liverpool Montevideo
F 08/03/2009 Liverpool Montevideo 0-0 Defensor Sporting
F 14/09/2008 Defensor Sporting 0-1 Liverpool Montevideo
F 23/03/2008 Defensor Sporting 0-2 Liverpool Montevideo
F 23/09/2007 Liverpool Montevideo 0-0 Defensor Sporting
F 04/03/2007 Defensor Sporting 3-2 Liverpool Montevideo
F 03/09/2006 Liverpool Montevideo 2-1 Defensor Sporting
Liên hệ