10th July 2:36pm (GMT-5)

Debreceni VSC vs Paksi SE

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
19 15 6
Thống kê
62 Bàn Thắng 42
15 Thẻ Vàng 22
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 27/06/2020 Debreceni VSC 3 1-1 Paksi SE 3
Debreceni VSC - Paksi SE
F 22/02/2020 Paksi SE 3 4-2 Debreceni VSC 5
F 02/12/2019 Debreceni VSC 0-0 Paksi SE
F 02/11/2019 Debreceni VSC 1 3-1 Paksi SE 3
F 19/05/2019 Debreceni VSC 4-1 Paksi SE 3
F 23/02/2019 Paksi SE 6 2-1 Debreceni VSC 3
F 20/10/2018 Debreceni VSC 3 2-1 Paksi SE 4
F 07/04/2018 Paksi SE 2-5 Debreceni VSC
F 28/10/2017 Debreceni VSC 3-2 Paksi SE
F 29/07/2017 Paksi SE 1-1 Debreceni VSC
F 11/03/2017 Debreceni VSC 1-3 Paksi SE
F 15/10/2016 Paksi SE 1-1 Debreceni VSC
F 17/07/2016 Debreceni VSC 1-1 Paksi SE
F 16/07/2016 Debreceni VSC 0-0 Paksi SE
F 09/04/2016 Paksi SE 0-1 Debreceni VSC
F 20/02/2016 Debreceni VSC 2-0 Paksi SE
F 26/09/2015 Paksi SE 1-1 Debreceni VSC
F 18/04/2015 Debreceni VSC 2-0 Paksi SE
F 27/09/2014 Paksi SE 2-1 Debreceni VSC
F 19/04/2014 Paksi SE 0-0 Debreceni VSC
F 04/10/2013 Debreceni VSC 2-2 Paksi SE
F 17/05/2013 Paksi SE 1-2 Debreceni VSC
F 03/11/2012 Debreceni VSC 0-1 Paksi SE
F 14/04/2012 Paksi SE 0-0 Debreceni VSC
F 06/03/2012 Debreceni VSC 1-1 Paksi SE
F 28/02/2012 Paksi SE 0-1 Debreceni VSC
HoãnL 21/02/2012 Paksi SE - Debreceni VSC
F 18/09/2011 Debreceni VSC 4-2 Paksi SE
F 13/04/2011 Paksi SE 3-0 Debreceni VSC
F 06/04/2011 Debreceni VSC 2-1 Paksi SE
F 08/03/2011 Debreceni VSC 2-1 Paksi SE
HoãnL 26/02/2011 Debreceni VSC - Paksi SE
HoãnL 05/12/2010 Debreceni VSC - Paksi SE
F 08/08/2010 Paksi SE 2-2 Debreceni VSC
F 28/04/2010 Debreceni VSC 2-1 Paksi SE
F 10/04/2010 Debreceni VSC 3-1 Paksi SE
F 11/09/2009 Paksi SE 0-1 Debreceni VSC
F 30/05/2009 Debreceni VSC 2-0 Paksi SE
F 14/11/2008 Paksi SE 0-2 Debreceni VSC
F 23/05/2008 Paksi SE 2-2 Debreceni VSC
F 10/11/2007 Debreceni VSC 1-1 Paksi SE
F 10/12/2006 Debreceni VSC 1-0 Paksi SE
F 06/08/2006 Paksi SE 0-0 Debreceni VSC
Liên hệ