20th October 10:42am (GMT-5)
AIK Bàn Thắng! [0-5]

LIBERTAD ASUNCION vs SPORTIVO LUQUENO

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
24 8 11
Thống kê
63 Bàn Thắng 37
2 Thẻ đỏ 1
16 Thẻ Vàng 15
Trận Đấu
17/11 LIBERTAD ASUNCION - SPORTIVO LUQUENO
F 10/10/2019 LIBERTAD ASUNCION 1-0 SPORTIVO LUQUENO 1 2
F 30/08/2019 SPORTIVO LUQUENO 1 1-5 LIBERTAD ASUNCION 2
F 12/05/2019 LIBERTAD ASUNCION 2 1-0 SPORTIVO LUQUENO 1
F 09/03/2019 SPORTIVO LUQUENO 3 2-2 LIBERTAD ASUNCION 1 5
F 30/09/2018 SPORTIVO LUQUENO 3 0-0 LIBERTAD ASUNCION 1
F 19/07/2018 LIBERTAD ASUNCION 2 2-3 SPORTIVO LUQUENO 1
F 14/04/2018 LIBERTAD ASUNCION 1 1 1-2 SPORTIVO LUQUENO 1
F 02/02/2018 SPORTIVO LUQUENO 3 2-2 LIBERTAD ASUNCION 3
F 13/10/2017 LIBERTAD ASUNCION 1-2 SPORTIVO LUQUENO
F 28/07/2017 SPORTIVO LUQUENO 1-3 LIBERTAD ASUNCION
F 18/06/2017 SPORTIVO LUQUENO 0-3 LIBERTAD ASUNCION
F 03/04/2017 LIBERTAD ASUNCION 3-2 SPORTIVO LUQUENO
F 06/11/2016 SPORTIVO LUQUENO 0-2 LIBERTAD ASUNCION
F 05/08/2016 LIBERTAD ASUNCION 1-2 SPORTIVO LUQUENO
F 09/05/2016 LIBERTAD ASUNCION 1-0 SPORTIVO LUQUENO
F 06/03/2016 SPORTIVO LUQUENO 0-1 LIBERTAD ASUNCION
F 04/10/2015 SPORTIVO LUQUENO 1-1 LIBERTAD ASUNCION
F 19/07/2015 LIBERTAD ASUNCION 2-5 SPORTIVO LUQUENO
F 18/04/2015 SPORTIVO LUQUENO 3-0 LIBERTAD ASUNCION
F 22/02/2015 LIBERTAD ASUNCION 2-0 SPORTIVO LUQUENO
F 30/11/2014 LIBERTAD ASUNCION 1-0 SPORTIVO LUQUENO
F 28/09/2014 SPORTIVO LUQUENO 1-0 LIBERTAD ASUNCION
F 09/05/2014 LIBERTAD ASUNCION 3-2 SPORTIVO LUQUENO
F 23/02/2014 SPORTIVO LUQUENO 0-0 LIBERTAD ASUNCION
F 26/11/2013 LIBERTAD ASUNCION 0-1 SPORTIVO LUQUENO
P 23/10/2013 LIBERTAD ASUNCION SPORTIVO LUQUENO
F 11/08/2013 SPORTIVO LUQUENO 0-1 LIBERTAD ASUNCION
F 24/06/2013 LIBERTAD ASUNCION 0-2 SPORTIVO LUQUENO
F 01/05/2013 SPORTIVO LUQUENO 0-3 LIBERTAD ASUNCION
P 21/04/2013 SPORTIVO LUQUENO LIBERTAD ASUNCION
F 16/12/2012 LIBERTAD ASUNCION 2-0 SPORTIVO LUQUENO
F 07/10/2012 SPORTIVO LUQUENO 0-2 LIBERTAD ASUNCION
F 22/04/2012 SPORTIVO LUQUENO 0-4 LIBERTAD ASUNCION
F 12/02/2012 LIBERTAD ASUNCION 1-0 SPORTIVO LUQUENO
F 11/12/2011 SPORTIVO LUQUENO 0-0 LIBERTAD ASUNCION
F 28/09/2011 LIBERTAD ASUNCION 2-0 SPORTIVO LUQUENO
F 16/04/2011 SPORTIVO LUQUENO 1-0 LIBERTAD ASUNCION
F 10/02/2011 LIBERTAD ASUNCION 2-1 SPORTIVO LUQUENO
F 16/07/2010 SPORTIVO LUQUENO 1-2 LIBERTAD ASUNCION
F 18/04/2010 SPORTIVO LUQUENO 1-2 LIBERTAD ASUNCION
F 10/03/2010 LIBERTAD ASUNCION 0-1 SPORTIVO LUQUENO
F 01/11/2009 SPORTIVO LUQUENO 0-2 LIBERTAD ASUNCION
F 16/08/2009 LIBERTAD ASUNCION 2-0 SPORTIVO LUQUENO
Liên hệ