18th January 9:53pm (GMT-5)
Cobán Imperial Bàn Thắng! [1-1]

Borussia team vs Manchester United team

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
45 17 56
Thống kê
602 Bàn Thắng 637
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 17/01/2020 Borussia team 6-9 Manchester United team
F 16/01/2020 Borussia team 8-8 Manchester United team
F 15/01/2020 Borussia team 5-8 Manchester United team
F 14/01/2020 Borussia team 6-5 Manchester United team
F 13/01/2020 Borussia team 6-7 Manchester United team
F 10/01/2020 Borussia team 4-5 Manchester United team
F 09/01/2020 Borussia team 5-8 Manchester United team
F 08/01/2020 Borussia team 8-7 Manchester United team
F 07/01/2020 Borussia team 4-8 Manchester United team
F 06/01/2020 Borussia team 5-4 Manchester United team
F 02/01/2020 Borussia team 7-6 Manchester United team
F 31/12/2019 Borussia team 5-8 Manchester United team
F 30/12/2019 Borussia team 6-8 Manchester United team
F 27/12/2019 Borussia team 1-3 Manchester United team
F 26/12/2019 Borussia team 4-4 Manchester United team
F 25/12/2019 Borussia team 9-7 Manchester United team
F 24/12/2019 Borussia team 7-4 Manchester United team
F 23/12/2019 Borussia team 3-4 Manchester United team
F 20/12/2019 Borussia team 5-3 Manchester United team
F 19/12/2019 Borussia team 3-6 Manchester United team
F 17/12/2019 Borussia team 2-5 Manchester United team
F 16/12/2019 Borussia team 4-6 Manchester United team
F 13/12/2019 Borussia team 2-1 Manchester United team
F 12/12/2019 Borussia team 5-7 Manchester United team
F 11/12/2019 Borussia team 3-6 Manchester United team
F 10/12/2019 Borussia team 5-7 Manchester United team
F 05/12/2019 Borussia team 9-8 Manchester United team
F 04/12/2019 Borussia team 4-5 Manchester United team
F 03/12/2019 Borussia team 8-4 Manchester United team
F 02/12/2019 Borussia team 5-9 Manchester United team
F 29/11/2019 Borussia team 6-3 Manchester United team
F 28/11/2019 Borussia team 4-7 Manchester United team
F 27/11/2019 Borussia team 2-5 Manchester United team
F 26/11/2019 Borussia team 2-8 Manchester United team
F 25/11/2019 Borussia team 8-6 Manchester United team
F 22/11/2019 Borussia team 9-6 Manchester United team
F 20/11/2019 Borussia team 6-8 Manchester United team
F 19/11/2019 Borussia team 7-7 Manchester United team
F 18/11/2019 Borussia team 6-5 Manchester United team
F 15/11/2019 Borussia team 7-9 Manchester United team
F 14/11/2019 Borussia team 8-7 Manchester United team
F 13/11/2019 Borussia team 5-5 Manchester United team
F 12/11/2019 Borussia team 5-5 Manchester United team
F 11/11/2019 Borussia team 6-8 Manchester United team
F 08/11/2019 Borussia team 7-7 Manchester United team
F 07/11/2019 Borussia team 5-4 Manchester United team
F 06/11/2019 Borussia team 6-8 Manchester United team
F 05/11/2019 Borussia team 3-5 Manchester United team
F 01/11/2019 Borussia team 4-7 Manchester United team
F 31/10/2019 Borussia team 3-4 Manchester United team
F 30/10/2019 Borussia team 4-4 Manchester United team
F 29/10/2019 Borussia team 6-2 Manchester United team
F 28/10/2019 Borussia team 5-8 Manchester United team
F 25/10/2019 Borussia team 4-4 Manchester United team
F 23/10/2019 Borussia team 5-4 Manchester United team
F 22/10/2019 Borussia team 6-5 Manchester United team
F 21/10/2019 Borussia team 7-8 Manchester United team
F 18/10/2019 Borussia team 7-8 Manchester United team
F 17/10/2019 Borussia team 7-8 Manchester United team
F 16/10/2019 Borussia team 9-7 Manchester United team
F 15/10/2019 Borussia team 7-8 Manchester United team
F 14/10/2019 Borussia team 3-4 Manchester United team
F 08/10/2019 Borussia team 8-4 Manchester United team
F 07/10/2019 Borussia team 3-3 Manchester United team
F 05/10/2019 Borussia team 7-5 Manchester United team
F 04/10/2019 Borussia team 7-6 Manchester United team
F 03/10/2019 Borussia team 13-7 Manchester United team
F 02/10/2019 Borussia team 4-7 Manchester United team
F 30/09/2019 Borussia team 4-3 Manchester United team
F 28/09/2019 Manchester United team 2-3 Borussia team
F 27/09/2019 Borussia team 9-2 Manchester United team
F 26/09/2019 Borussia team 9-5 Manchester United team
F 25/09/2019 Borussia team 4-4 Manchester United team
F 23/09/2019 Borussia team 4-8 Manchester United team
F 21/09/2019 Manchester United team 3-5 Borussia team
F 20/09/2019 Borussia team 7-6 Manchester United team
F 19/09/2019 Borussia team 4-4 Manchester United team
F 18/09/2019 Manchester United team 4-6 Borussia team
F 16/09/2019 Borussia team 6-3 Manchester United team
F 14/09/2019 Borussia team 8-7 Manchester United team
F 13/09/2019 Borussia team 8-8 Manchester United team
F 12/09/2019 Borussia team 4-6 Manchester United team
F 11/09/2019 Manchester United team 4-3 Borussia team
F 09/09/2019 Manchester United team 2-2 Borussia team
F 07/09/2019 Borussia team 4-5 Manchester United team
F 06/09/2019 Borussia team 5-5 Manchester United team
F 05/09/2019 Borussia team 6-2 Manchester United team
F 04/09/2019 Manchester United team 5-5 Borussia team
F 02/09/2019 Borussia team 4-5 Manchester United team
F 31/08/2019 Manchester United team 8-3 Borussia team
F 30/08/2019 Borussia team 6-1 Manchester United team
F 29/08/2019 Borussia team 8-5 Manchester United team
F 28/08/2019 Borussia team 5-7 Manchester United team
F 26/08/2019 Manchester United team 3-3 Borussia team
F 24/08/2019 Borussia team 8-5 Manchester United team
F 23/08/2019 Manchester United team 4-1 Borussia team
F 22/08/2019 Borussia team 12-9 Manchester United team
F 21/08/2019 Borussia team 5-8 Manchester United team
F 19/08/2019 Borussia team 8-4 Manchester United team
F 16/08/2019 Borussia team 5-6 Manchester United team
F 15/08/2019 Borussia team 1-6 Manchester United team
F 14/08/2019 Manchester United team 5-7 Borussia team
F 12/08/2019 Borussia team 3-7 Manchester United team
F 09/08/2019 Borussia team 5-7 Manchester United team
F 08/08/2019 Borussia team 1-4 Manchester United team
F 07/08/2019 Manchester United team 8-2 Borussia team
F 05/08/2019 Borussia team 2-8 Manchester United team
F 02/08/2019 Borussia team 3-6 Manchester United team
F 01/08/2019 Borussia team 1-4 Manchester United team
F 31/07/2019 Borussia team 4-3 Manchester United team
F 29/07/2019 Borussia team 1-2 Manchester United team
F 26/07/2019 Borussia team 1-7 Manchester United team
F 25/07/2019 Manchester United team 2-2 Borussia team
F 24/07/2019 Borussia team 5-2 Manchester United team
F 22/07/2019 Manchester United team 1-3 Borussia team
F 19/07/2019 Manchester United team 1-3 Borussia team
F 18/07/2019 Manchester United team 4-3 Borussia team
F 17/07/2019 Manchester United team 1-6 Borussia team
Liên hệ