18th October 3:11pm (GMT-5)

Borussia team vs Borussia team

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
27 9 23
Thống kê
238 Bàn Thắng 239
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 10:15 Borussia team 5-6 Borussia team
F 15/10/2019 Borussia team 7-8 Borussia team
F 14/10/2019 Borussia team 4-4 Borussia team
F 11/10/2019 Borussia team 6-5 Borussia team
F 10/10/2019 Borussia team 6-5 Borussia team
F 07/10/2019 Borussia team 3-4 Borussia team
F 05/10/2019 Borussia team 5-3 Borussia team
F 03/10/2019 Borussia team 4-8 Borussia team
F 02/10/2019 Borussia team 6-2 Borussia team
F 30/09/2019 Borussia team 6-2 Borussia team
F 28/09/2019 Borussia team 5-5 Borussia team
F 27/09/2019 Borussia team 4-5 Borussia team
F 26/09/2019 Borussia team 7-4 Borussia team
F 25/09/2019 Borussia team 2-2 Borussia team
F 23/09/2019 Borussia team 6-3 Borussia team
F 21/09/2019 Borussia team 2-5 Borussia team
F 20/09/2019 Borussia team 8-5 Borussia team
F 19/09/2019 Borussia team 6-5 Borussia team
F 18/09/2019 Borussia team 5-6 Borussia team
F 16/09/2019 Borussia team 7-3 Borussia team
F 14/09/2019 Borussia team 4-4 Borussia team
F 13/09/2019 Borussia team 0-0 Borussia team
F 12/09/2019 Borussia team 4-2 Borussia team
F 11/09/2019 Borussia team 6-5 Borussia team
F 09/09/2019 Borussia team 3-3 Borussia team
F 07/09/2019 Borussia team 6-8 Borussia team
F 06/09/2019 Borussia team 2-4 Borussia team
F 05/09/2019 Borussia team 3-2 Borussia team
F 04/09/2019 Borussia team 4-3 Borussia team
F 02/09/2019 Borussia team 3-8 Borussia team
F 31/08/2019 Borussia team 3-1 Borussia team
F 30/08/2019 Borussia team 8-3 Borussia team
F 29/08/2019 Borussia team 3-7 Borussia team
F 28/08/2019 Borussia team 6-6 Borussia team
F 26/08/2019 Borussia team 4-3 Borussia team
F 24/08/2019 Borussia team 9-4 Borussia team
F 23/08/2019 Borussia team 4-5 Borussia team
F 22/08/2019 Borussia team 6-3 Borussia team
F 21/08/2019 Borussia team 4-6 Borussia team
F 19/08/2019 Borussia team 3-4 Borussia team
F 16/08/2019 Borussia team 3-5 Borussia team
F 15/08/2019 Borussia team 9-3 Borussia team
F 14/08/2019 Borussia team 2-1 Borussia team
F 12/08/2019 Borussia team 2-3 Borussia team
F 09/08/2019 Borussia team 5-1 Borussia team
F 08/08/2019 Borussia team 4-6 Borussia team
F 07/08/2019 Borussia team 7-2 Borussia team
F 05/08/2019 Borussia team 5-0 Borussia team
F 02/08/2019 Borussia team 4-2 Borussia team
F 01/08/2019 Borussia team 3-4 Borussia team
F 31/07/2019 Borussia team 6-3 Borussia team
F 29/07/2019 Borussia team 2-3 Borussia team
F 26/07/2019 Borussia team 1-5 Borussia team
F 25/07/2019 Borussia team 2-3 Borussia team
F 24/07/2019 Borussia team 2-2 Borussia team
F 22/07/2019 Borussia team 4-2 Borussia team
F 19/07/2019 Borussia team 0-0 Borussia team
F 18/07/2019 Borussia team 6-2 Borussia team
F 17/07/2019 Borussia team 2-1 Borussia team
Liên hệ