14th July 3:56pm (GMT-5)
Brescia Calcio Bàn Thắng! [1-1]

Borussia (4х4) vs Juventus (4х4)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
65 11 73
Thống kê
696 Bàn Thắng 706
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 13/07/2020 Borussia (4х4) 0-1 Juventus (4х4)
F 10/07/2020 Borussia (4х4) 1-9 Juventus (4х4)
F 09/07/2020 Juventus (4х4) 7-4 Borussia (4х4)
F 08/07/2020 Borussia (4х4) 1-2 Juventus (4х4)
F 07/07/2020 Borussia (4х4) 7-2 Juventus (4х4)
F 06/07/2020 Borussia (4х4) 3-5 Juventus (4х4)
F 03/07/2020 Borussia (4х4) 3-4 Juventus (4х4)
F 02/07/2020 Juventus (4х4) 2-9 Borussia (4х4)
F 29/06/2020 Juventus (4х4) 1-2 Borussia (4х4)
F 25/06/2020 Borussia (4х4) 5-6 Juventus (4х4)
F 24/06/2020 Juventus (4х4) 5-2 Borussia (4х4)
F 19/06/2020 Borussia (4х4) 6-4 Juventus (4х4)
F 18/06/2020 Juventus (4х4) 3-4 Borussia (4х4)
F 16/06/2020 Juventus (4х4) 6-6 Borussia (4х4)
F 15/06/2020 Juventus (4х4) 4-3 Borussia (4х4)
F 11/06/2020 Juventus (4х4) 8-4 Borussia (4х4)
F 09/06/2020 Borussia (4х4) 8-5 Juventus (4х4)
F 08/06/2020 Juventus (4х4) 3-5 Borussia (4х4)
F 25/03/2020 Juventus (4х4) 5-7 Borussia (4х4)
F 23/03/2020 Juventus (4х4) 3-5 Borussia (4х4)
F 20/03/2020 Borussia (4х4) 10-6 Juventus (4х4)
F 19/03/2020 Borussia (4х4) 0-2 Juventus (4х4)
F 18/03/2020 Juventus (4х4) 6-6 Borussia (4х4)
F 16/03/2020 Borussia (4х4) 5-4 Juventus (4х4)
F 12/03/2020 Juventus (4х4) 1-3 Borussia (4х4)
F 10/03/2020 Juventus (4х4) 3-1 Borussia (4х4)
F 09/03/2020 Juventus (4х4) 1-6 Borussia (4х4)
F 06/03/2020 Borussia (4х4) 5-8 Juventus (4х4)
F 05/03/2020 Borussia (4х4) 5-0 Juventus (4х4)
F 04/03/2020 Borussia (4х4) 8-3 Juventus (4х4)
F 27/02/2020 Juventus (4х4) 2-4 Borussia (4х4)
F 26/02/2020 Borussia (4х4) 2-0 Juventus (4х4)
F 24/02/2020 Juventus (4х4) 6-3 Borussia (4х4)
F 24/02/2020 Juventus (4х4) 5-4 Borussia (4х4)
F 20/02/2020 Juventus (4х4) 6-4 Borussia (4х4)
F 19/02/2020 Borussia (4х4) 3-7 Juventus (4х4)
F 18/02/2020 Borussia (4х4) 4-4 Juventus (4х4)
F 17/02/2020 Juventus (4х4) 5-8 Borussia (4х4)
F 14/02/2020 Juventus (4х4) 5-9 Borussia (4х4)
F 13/02/2020 Juventus (4х4) 6-4 Borussia (4х4)
F 12/02/2020 Borussia (4х4) 2-5 Juventus (4х4)
F 11/02/2020 Borussia (4х4) 4-6 Juventus (4х4)
F 07/02/2020 Juventus (4х4) 1-7 Borussia (4х4)
F 05/02/2020 Juventus (4х4) 8-3 Borussia (4х4)
F 04/02/2020 Borussia (4х4) 4-3 Juventus (4х4)
F 30/01/2020 Borussia (4х4) 0-4 Juventus (4х4)
F 28/01/2020 Borussia (4х4) 1-5 Juventus (4х4)
F 27/01/2020 Juventus (4х4) 9-6 Borussia (4х4)
F 24/01/2020 Juventus (4х4) 3-7 Borussia (4х4)
F 22/01/2020 Borussia (4х4) 4-8 Juventus (4х4)
F 21/01/2020 Borussia (4х4) 7-4 Juventus (4х4)
F 16/01/2020 Borussia (4х4) 3-2 Juventus (4х4)
F 15/01/2020 Juventus (4х4) 7-3 Borussia (4х4)
F 10/01/2020 Juventus (4х4) 5-9 Borussia (4х4)
F 09/01/2020 Borussia (4х4) 6-5 Juventus (4х4)
F 08/01/2020 Juventus (4х4) 8-3 Borussia (4х4)
F 02/01/2020 Juventus (4х4) 8-7 Borussia (4х4)
F 31/12/2019 Borussia (4х4) 9-3 Juventus (4х4)
F 30/12/2019 Juventus (4х4) 3-6 Borussia (4х4)
F 27/12/2019 Juventus (4х4) 3-1 Borussia (4х4)
F 26/12/2019 Borussia (4х4) 1-3 Juventus (4х4)
F 24/12/2019 Borussia (4х4) 4-4 Juventus (4х4)
F 23/12/2019 Juventus (4х4) 6-4 Borussia (4х4)
F 20/12/2019 Juventus (4х4) 1-3 Borussia (4х4)
F 19/12/2019 Borussia (4х4) 3-6 Juventus (4х4)
F 16/12/2019 Juventus (4х4) 8-5 Borussia (4х4)
F 12/12/2019 Borussia (4х4) 2-5 Juventus (4х4)
F 11/12/2019 Juventus (4х4) 5-1 Borussia (4х4)
F 10/12/2019 Borussia (4х4) 5-4 Juventus (4х4)
F 06/12/2019 Juventus (4х4) 5-7 Borussia (4х4)
F 05/12/2019 Juventus (4х4) 6-8 Borussia (4х4)
F 04/12/2019 Borussia (4х4) 7-4 Juventus (4х4)
F 03/12/2019 Borussia (4х4) 6-4 Juventus (4х4)
F 02/12/2019 Juventus (4х4) 8-7 Borussia (4х4)
F 28/11/2019 Borussia (4х4) 3-4 Juventus (4х4)
F 27/11/2019 Juventus (4х4) 3-7 Borussia (4х4)
F 26/11/2019 Borussia (4х4) 8-4 Juventus (4х4)
F 22/11/2019 Juventus (4х4) 5-5 Borussia (4х4)
F 20/11/2019 Borussia (4х4) 1-5 Juventus (4х4)
F 19/11/2019 Borussia (4х4) 3-7 Juventus (4х4)
F 14/11/2019 Borussia (4х4) 6-4 Juventus (4х4)
F 13/11/2019 Juventus (4х4) 6-4 Borussia (4х4)
F 12/11/2019 Juventus (4х4) 9-5 Borussia (4х4)
F 08/11/2019 Borussia (4х4) 7-3 Juventus (4х4)
F 05/11/2019 Juventus (4х4) 6-9 Borussia (4х4)
F 01/11/2019 Borussia (4х4) 2-4 Juventus (4х4)
F 30/10/2019 Borussia (4х4) 2-5 Juventus (4х4)
F 28/10/2019 Juventus (4х4) 8-7 Borussia (4х4)
F 25/10/2019 Borussia (4х4) 7-2 Juventus (4х4)
F 24/10/2019 Juventus (4х4) 9-7 Borussia (4х4)
F 22/10/2019 Juventus (4х4) 8-6 Borussia (4х4)
F 21/10/2019 Juventus (4х4) 6-6 Borussia (4х4)
F 18/10/2019 Juventus (4х4) 7-7 Borussia (4х4)
F 17/10/2019 Borussia (4х4) 3-5 Juventus (4х4)
F 16/10/2019 Borussia (4х4) 7-4 Juventus (4х4)
F 14/10/2019 Juventus (4х4) 1-4 Borussia (4х4)
F 10/10/2019 Borussia (4х4) 7-8 Juventus (4х4)
F 09/10/2019 Borussia (4х4) 6-6 Juventus (4х4)
F 07/10/2019 Juventus (4х4) 6-3 Borussia (4х4)
F 02/10/2019 Borussia (4х4) 3-7 Juventus (4х4)
F 30/09/2019 Borussia (4х4) 4-6 Juventus (4х4)
F 28/09/2019 Borussia (4х4) 6-8 Juventus (4х4)
F 27/09/2019 Borussia (4х4) 5-9 Juventus (4х4)
F 26/09/2019 Borussia (4х4) 5-4 Juventus (4х4)
F 25/09/2019 Juventus (4х4) 11-4 Borussia (4х4)
F 23/09/2019 Juventus (4х4) 8-5 Borussia (4х4)
F 21/09/2019 Borussia (4х4) 5-2 Juventus (4х4)
F 20/09/2019 Borussia (4х4) 5-4 Juventus (4х4)
F 19/09/2019 Juventus (4х4) 2-3 Borussia (4х4)
F 18/09/2019 Borussia (4х4) 4-4 Juventus (4х4)
F 16/09/2019 Borussia (4х4) 8-4 Juventus (4х4)
F 14/09/2019 Juventus (4х4) 6-10 Borussia (4х4)
F 13/09/2019 Juventus (4х4) 6-6 Borussia (4х4)
F 12/09/2019 Borussia (4х4) 4-6 Juventus (4х4)
F 11/09/2019 Borussia (4х4) 4-5 Juventus (4х4)
F 09/09/2019 Borussia (4х4) 8-4 Juventus (4х4)
F 07/09/2019 Borussia (4х4) 5-2 Juventus (4х4)
F 06/09/2019 Borussia (4х4) 6-4 Juventus (4х4)
F 05/09/2019 Juventus (4х4) 4-2 Borussia (4х4)
F 04/09/2019 Borussia (4х4) 6-4 Juventus (4х4)
F 02/09/2019 Borussia (4х4) 9-10 Juventus (4х4)
F 31/08/2019 Borussia (4х4) 4-2 Juventus (4х4)
F 30/08/2019 Borussia (4х4) 7-6 Juventus (4х4)
F 29/08/2019 Borussia (4х4) 10-4 Juventus (4х4)
F 28/08/2019 Juventus (4х4) 6-5 Borussia (4х4)
F 26/08/2019 Borussia (4х4) 4-4 Juventus (4х4)
F 24/08/2019 Borussia (4х4) 6-5 Juventus (4х4)
F 22/08/2019 Borussia (4х4) 5-8 Juventus (4х4)
F 21/08/2019 Juventus (4х4) 3-5 Borussia (4х4)
F 19/08/2019 Juventus (4х4) 3-7 Borussia (4х4)
F 16/08/2019 Juventus (4х4) 5-4 Borussia (4х4)
F 15/08/2019 Borussia (4х4) 2-6 Juventus (4х4)
F 14/08/2019 Borussia (4х4) 6-4 Juventus (4х4)
F 12/08/2019 Borussia (4х4) 1-5 Juventus (4х4)
F 09/08/2019 Juventus (4х4) 5-4 Borussia (4х4)
F 08/08/2019 Juventus (4х4) 8-2 Borussia (4х4)
F 07/08/2019 Borussia (4х4) 1-4 Juventus (4х4)
F 05/08/2019 Juventus (4х4) 5-2 Borussia (4х4)
F 02/08/2019 Borussia (4х4) 4-9 Juventus (4х4)
F 01/08/2019 Borussia (4х4) 1-4 Juventus (4х4)
F 31/07/2019 Juventus (4х4) 3-7 Borussia (4х4)
F 29/07/2019 Juventus (4х4) 8-5 Borussia (4х4)
F 26/07/2019 Borussia (4х4) 3-2 Juventus (4х4)
F 25/07/2019 Borussia (4х4) 5-1 Juventus (4х4)
F 24/07/2019 Borussia (4х4) 3-1 Juventus (4х4)
F 22/07/2019 Borussia (4х4) 0-1 Juventus (4х4)
F 19/07/2019 Borussia (4х4) 2-3 Juventus (4х4)
F 18/07/2019 Juventus (4х4) 0-3 Borussia (4х4)
F 17/07/2019 Borussia (4х4) 5-2 Juventus (4х4)
Liên hệ