25th January 10:51pm (GMT-5)
CSD Xelaju MC Bàn Thắng! [3-1]

Bayern (4х4) vs Arsenal (4х4)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
31 10 33
Thống kê
241 Bàn Thắng 247
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 24/01/2020 Bayern (4х4) 3-4 Arsenal (4х4)
F 20/01/2020 Bayern (4х4) 1-3 Arsenal (4х4)
F 17/01/2020 Bayern (4х4) 7-3 Arsenal (4х4)
F 15/01/2020 Bayern (4х4) 1-3 Arsenal (4х4)
F 14/01/2020 Arsenal (4х4) 3-1 Bayern (4х4)
F 13/01/2020 Arsenal (4х4) 2-0 Bayern (4х4)
F 10/01/2020 Arsenal (4х4) 3-3 Bayern (4х4)
F 27/12/2019 Bayern (4х4) 5-3 Arsenal (4х4)
F 25/12/2019 Arsenal (4х4) 1-0 Bayern (4х4)
F 19/12/2019 Bayern (4х4) 1-1 Arsenal (4х4)
F 18/12/2019 Bayern (4х4) 3-7 Arsenal (4х4)
F 16/12/2019 Arsenal (4х4) 5-1 Bayern (4х4)
F 13/12/2019 Arsenal (4х4) 4-4 Bayern (4х4)
F 10/12/2019 Bayern (4х4) 1-1 Arsenal (4х4)
F 09/12/2019 Bayern (4х4) 1-2 Arsenal (4х4)
F 06/12/2019 Bayern (4х4) 7-2 Arsenal (4х4)
F 05/12/2019 Bayern (4х4) 6-3 Arsenal (4х4)
F 04/12/2019 Arsenal (4х4) 3-2 Bayern (4х4)
F 29/11/2019 Arsenal (4х4) 1-2 Bayern (4х4)
F 27/11/2019 Bayern (4х4) 3-3 Arsenal (4х4)
F 26/11/2019 Bayern (4х4) 1-4 Arsenal (4х4)
F 25/11/2019 Arsenal (4х4) 0-4 Bayern (4х4)
F 22/11/2019 Arsenal (4х4) 7-4 Bayern (4х4)
F 21/11/2019 Bayern (4х4) 5-3 Arsenal (4х4)
F 18/11/2019 Bayern (4х4) 5-5 Arsenal (4х4)
F 15/11/2019 Bayern (4х4) 5-4 Arsenal (4х4)
F 13/11/2019 Bayern (4х4) 7-3 Arsenal (4х4)
F 12/11/2019 Arsenal (4х4) 3-1 Bayern (4х4)
F 08/11/2019 Arsenal (4х4) 5-4 Bayern (4х4)
F 07/11/2019 Arsenal (4х4) 6-3 Bayern (4х4)
F 06/11/2019 Bayern (4х4) 5-4 Arsenal (4х4)
F 04/11/2019 Bayern (4х4) 1-0 Arsenal (4х4)
F 01/11/2019 Bayern (4х4) 3-2 Arsenal (4х4)
F 29/10/2019 Arsenal (4х4) 1-3 Bayern (4х4)
F 28/10/2019 Bayern (4х4) 4-7 Arsenal (4х4)
F 25/10/2019 Bayern (4х4) 5-1 Arsenal (4х4)
F 24/10/2019 Bayern (4х4) 5-2 Arsenal (4х4)
F 18/10/2019 Arsenal (4х4) 5-2 Bayern (4х4)
F 15/10/2019 Arsenal (4х4) 7-6 Bayern (4х4)
F 14/10/2019 Arsenal (4х4) 1-3 Bayern (4х4)
F 11/10/2019 Arsenal (4х4) 6-4 Bayern (4х4)
F 10/10/2019 Bayern (4х4) 1-5 Arsenal (4х4)
F 09/10/2019 Arsenal (4х4) 4-5 Bayern (4х4)
F 08/10/2019 Bayern (4х4) 6-5 Arsenal (4х4)
F 07/10/2019 Bayern (4х4) 0-1 Arsenal (4х4)
F 04/10/2019 Bayern (4х4) 4-3 Arsenal (4х4)
F 02/10/2019 Arsenal (4х4) 3-5 Bayern (4х4)
F 27/09/2019 Bayern (4х4) 4-2 Arsenal (4х4)
F 26/09/2019 Arsenal (4х4) 4-3 Bayern (4х4)
F 25/09/2019 Arsenal (4х4) 7-5 Bayern (4х4)
F 24/09/2019 Bayern (4х4) 4-3 Arsenal (4х4)
F 23/09/2019 Arsenal (4х4) 5-1 Bayern (4х4)
F 20/09/2019 Arsenal (4х4) 2-2 Bayern (4х4)
F 19/09/2019 Arsenal (4х4) 6-3 Bayern (4х4)
F 18/09/2019 Bayern (4х4) 8-3 Arsenal (4х4)
F 17/09/2019 Bayern (4х4) 6-6 Arsenal (4х4)
F 16/09/2019 Bayern (4х4) 7-5 Arsenal (4х4)
F 13/09/2019 Bayern (4х4) 4-5 Arsenal (4х4)
F 12/09/2019 Bayern (4х4) 1-1 Arsenal (4х4)
F 11/09/2019 Bayern (4х4) 3-2 Arsenal (4х4)
F 10/09/2019 Bayern (4х4) 3-5 Arsenal (4х4)
F 09/09/2019 Arsenal (4х4) 6-3 Bayern (4х4)
F 06/09/2019 Bayern (4х4) 1-6 Arsenal (4х4)
F 05/09/2019 Bayern (4х4) 2-1 Arsenal (4х4)
F 04/09/2019 Arsenal (4х4) 2-4 Bayern (4х4)
F 03/09/2019 Arsenal (4х4) 1-6 Bayern (4х4)
F 02/09/2019 Arsenal (4х4) 2-5 Bayern (4х4)
F 30/08/2019 Arsenal (4х4) 7-1 Bayern (4х4)
F 29/08/2019 Bayern (4х4) 1-3 Arsenal (4х4)
F 28/08/2019 Bayern (4х4) 5-1 Arsenal (4х4)
F 27/08/2019 Arsenal (4х4) 4-4 Bayern (4х4)
F 26/08/2019 Bayern (4х4) 0-2 Arsenal (4х4)
F 23/08/2019 Arsenal (4х4) 2-1 Bayern (4х4)
F 21/08/2019 Bayern (4х4) 1-0 Arsenal (4х4)
Liên hệ