1st June 2:55pm (GMT-5)

Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
31 9 8
Thống kê
104 Bàn Thắng 46
7 Thẻ Vàng 7
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
10/06 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt
F 23/05/2020 Bayern Munich 1 5-2 Eintracht Frankfurt 1
HoãnL 21/04/2020 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt
HoãnL 22/03/2020 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt
F 02/11/2019 Eintracht Frankfurt 1 5-1 Bayern Munich 1 2
F 18/05/2019 Bayern Munich 2 5-1 Eintracht Frankfurt 2
F 22/12/2018 Eintracht Frankfurt 2 0-3 Bayern Munich 1
F 12/08/2018 Eintracht Frankfurt 1 0-5 Bayern Munich 1
F 19/05/2018 Bayern Munich 1-3 Eintracht Frankfurt
F 28/04/2018 Bayern Munich 4-1 Eintracht Frankfurt
F 09/12/2017 Eintracht Frankfurt 0-1 Bayern Munich
F 11/03/2017 Bayern Munich 3-0 Eintracht Frankfurt
F 15/10/2016 Eintracht Frankfurt 2-2 Bayern Munich
F 02/04/2016 Bayern Munich 1-0 Eintracht Frankfurt
F 30/10/2015 Eintracht Frankfurt 0-0 Bayern Munich
F 11/04/2015 Bayern Munich 3-0 Eintracht Frankfurt
F 08/11/2014 Eintracht Frankfurt 0-4 Bayern Munich
F 02/02/2014 Bayern Munich 5-0 Eintracht Frankfurt
F 17/08/2013 Eintracht Frankfurt 0-1 Bayern Munich
F 06/04/2013 Eintracht Frankfurt 0-1 Bayern Munich
F 10/11/2012 Bayern Munich 2-0 Eintracht Frankfurt
F 23/04/2011 Eintracht Frankfurt 1-1 Bayern Munich
F 27/11/2010 Bayern Munich 4-1 Eintracht Frankfurt
F 20/03/2010 Eintracht Frankfurt 2-1 Bayern Munich
F 28/10/2009 Eintracht Frankfurt 0-4 Bayern Munich
F 24/10/2009 Bayern Munich 2-1 Eintracht Frankfurt
F 11/04/2009 Bayern Munich 4-0 Eintracht Frankfurt
F 29/10/2008 Eintracht Frankfurt 1-2 Bayern Munich
F 16/04/2008 Eintracht Frankfurt 1-3 Bayern Munich
F 03/11/2007 Bayern Munich 0-0 Eintracht Frankfurt
F 17/03/2007 Eintracht Frankfurt 1-0 Bayern Munich
F 28/10/2006 Bayern Munich 2-0 Eintracht Frankfurt
F 29/04/2006 Eintracht Frankfurt 0-1 Bayern Munich
F 25/02/2006 Bayern Munich 5-2 Eintracht Frankfurt
F 20/09/2005 Eintracht Frankfurt 0-1 Bayern Munich
F 31/01/2004 Eintracht Frankfurt 1-1 Bayern Munich
F 01/08/2003 Bayern Munich 3-1 Eintracht Frankfurt
F 21/04/2001 Eintracht Frankfurt 0-2 Bayern Munich
F 18/11/2000 Bayern Munich 1-2 Eintracht Frankfurt
F 26/02/2000 Bayern Munich 4-1 Eintracht Frankfurt
F 18/09/1999 Eintracht Frankfurt 1-2 Bayern Munich
F 16/04/1999 Bayern Munich 3-1 Eintracht Frankfurt
F 31/10/1998 Eintracht Frankfurt 1-0 Bayern Munich
F 20/04/1996 Bayern Munich 1-1 Eintracht Frankfurt
F 04/11/1995 Eintracht Frankfurt 4-1 Bayern Munich
F 15/04/1995 Eintracht Frankfurt 2-0 Bayern Munich
F 15/10/1994 Bayern Munich 3-3 Eintracht Frankfurt
F 09/04/1994 Bayern Munich 2-1 Eintracht Frankfurt
F 23/10/1993 Eintracht Frankfurt 2-2 Bayern Munich
F 06/03/1993 Bayern Munich 1-0 Eintracht Frankfurt
F 27/10/1992 Eintracht Frankfurt 1-1 Bayern Munich
Liên hệ