12th December 5:01pm (GMT-5)

Barcelona team vs Liverpool team

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
57 7 41
Thống kê
518 Bàn Thắng 457
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 01:55 Barcelona team 6-4 Liverpool team
F 11/12/2019 Barcelona team 4-5 Liverpool team
F 10/12/2019 Liverpool team 3-2 Barcelona team
F 06/12/2019 Barcelona team 1-4 Liverpool team
F 05/12/2019 Barcelona team 7-2 Liverpool team
F 04/12/2019 Barcelona team 3-7 Liverpool team
F 03/12/2019 Liverpool team 7-8 Barcelona team
F 02/12/2019 Liverpool team 7-6 Barcelona team
F 29/11/2019 Barcelona team 6-8 Liverpool team
F 28/11/2019 Liverpool team 7-6 Barcelona team
F 27/11/2019 Liverpool team 1-0 Barcelona team
F 26/11/2019 Liverpool team 4-8 Barcelona team
F 25/11/2019 Barcelona team 7-4 Liverpool team
F 22/11/2019 Liverpool team 8-10 Barcelona team
F 21/11/2019 Liverpool team 4-6 Barcelona team
F 20/11/2019 Barcelona team 3-5 Liverpool team
F 19/11/2019 Barcelona team 4-5 Liverpool team
F 18/11/2019 Barcelona team 5-3 Liverpool team
F 15/11/2019 Barcelona team 4-3 Liverpool team
F 14/11/2019 Liverpool team 4-6 Barcelona team
F 13/11/2019 Liverpool team 6-7 Barcelona team
F 12/11/2019 Barcelona team 8-5 Liverpool team
F 11/11/2019 Liverpool team 4-3 Barcelona team
F 08/11/2019 Liverpool team 5-6 Barcelona team
F 07/11/2019 Barcelona team 7-4 Liverpool team
F 06/11/2019 Liverpool team 4-3 Barcelona team
F 05/11/2019 Barcelona team 3-5 Liverpool team
F 04/11/2019 Barcelona team 9-6 Liverpool team
F 01/11/2019 Liverpool team 5-6 Barcelona team
F 31/10/2019 Barcelona team 5-4 Liverpool team
F 30/10/2019 Liverpool team 6-8 Barcelona team
F 29/10/2019 Barcelona team 6-6 Liverpool team
F 28/10/2019 Barcelona team 7-5 Liverpool team
F 25/10/2019 Barcelona team 8-7 Liverpool team
F 24/10/2019 Liverpool team 6-8 Barcelona team
F 23/10/2019 Liverpool team 2-4 Barcelona team
F 22/10/2019 Liverpool team 5-5 Barcelona team
F 21/10/2019 Liverpool team 2-1 Barcelona team
F 18/10/2019 Barcelona team 1-2 Liverpool team
F 17/10/2019 Barcelona team 7-4 Liverpool team
F 16/10/2019 Barcelona team 10-5 Liverpool team
F 15/10/2019 Barcelona team 7-4 Liverpool team
F 14/10/2019 Liverpool team 8-4 Barcelona team
F 11/10/2019 Liverpool team 3-9 Barcelona team
F 10/10/2019 Liverpool team 3-7 Barcelona team
F 09/10/2019 Liverpool team 1-1 Barcelona team
F 08/10/2019 Liverpool team 5-5 Barcelona team
F 07/10/2019 Liverpool team 5-3 Barcelona team
F 04/10/2019 Liverpool team 3-8 Barcelona team
F 03/10/2019 Liverpool team 4-3 Barcelona team
F 02/10/2019 Barcelona team 4-3 Liverpool team
F 01/10/2019 Liverpool team 6-9 Barcelona team
F 30/09/2019 Liverpool team 6-8 Barcelona team
F 27/09/2019 Liverpool team 5-8 Barcelona team
F 26/09/2019 Liverpool team 4-9 Barcelona team
F 25/09/2019 Liverpool team 4-3 Barcelona team
F 24/09/2019 Barcelona team 3-5 Liverpool team
F 23/09/2019 Liverpool team 6-8 Barcelona team
F 20/09/2019 Liverpool team 3-8 Barcelona team
F 19/09/2019 Barcelona team 3-4 Liverpool team
F 18/09/2019 Barcelona team 8-5 Liverpool team
F 17/09/2019 Liverpool team 7-4 Barcelona team
F 16/09/2019 Liverpool team 5-8 Barcelona team
F 13/09/2019 Liverpool team 5-2 Barcelona team
F 12/09/2019 Liverpool team 2-7 Barcelona team
F 11/09/2019 Barcelona team 3-7 Liverpool team
F 10/09/2019 Barcelona team 4-7 Liverpool team
F 09/09/2019 Liverpool team 1-5 Barcelona team
F 06/09/2019 Liverpool team 5-3 Barcelona team
F 05/09/2019 Barcelona team 1-4 Liverpool team
F 04/09/2019 Barcelona team 4-0 Liverpool team
F 03/09/2019 Barcelona team 3-2 Liverpool team
F 02/09/2019 Barcelona team 5-7 Liverpool team
F 30/08/2019 Liverpool team 3-5 Barcelona team
F 29/08/2019 Liverpool team 5-6 Barcelona team
F 28/08/2019 Barcelona team 3-2 Liverpool team
F 27/08/2019 Liverpool team 3-5 Barcelona team
F 26/08/2019 Barcelona team 1-2 Liverpool team
F 23/08/2019 Barcelona team 5-3 Liverpool team
F 22/08/2019 Liverpool team 5-7 Barcelona team
F 21/08/2019 Barcelona team 5-1 Liverpool team
F 20/08/2019 Barcelona team 2-5 Liverpool team
F 19/08/2019 Liverpool team 2-3 Barcelona team
F 16/08/2019 Liverpool team 4-7 Barcelona team
F 15/08/2019 Liverpool team 9-4 Barcelona team
F 13/08/2019 Liverpool team 3-4 Barcelona team
F 13/08/2019 Barcelona team 3-7 Liverpool team
F 12/08/2019 Liverpool team 4-4 Barcelona team
F 09/08/2019 Liverpool team 3-6 Barcelona team
F 08/08/2019 Liverpool team 6-2 Barcelona team
F 07/08/2019 Barcelona team 4-8 Liverpool team
F 06/08/2019 Liverpool team 4-3 Barcelona team
F 05/08/2019 Barcelona team 3-6 Liverpool team
F 02/08/2019 Barcelona team 2-7 Liverpool team
F 01/08/2019 Liverpool team 1-2 Barcelona team
F 31/07/2019 Liverpool team 6-3 Barcelona team
F 30/07/2019 Liverpool team 3-3 Barcelona team
F 29/07/2019 Barcelona team 4-5 Liverpool team
F 26/07/2019 Liverpool team 2-7 Barcelona team
F 25/07/2019 Barcelona team 6-2 Liverpool team
F 24/07/2019 Liverpool team 2-6 Barcelona team
F 23/07/2019 Liverpool team 4-3 Barcelona team
F 22/07/2019 Liverpool team 5-3 Barcelona team
F 19/07/2019 Liverpool team 2-5 Barcelona team
F 18/07/2019 Liverpool team 1-1 Barcelona team
Liên hệ