20th October 10:19am (GMT-5)
NK TABOR SEZANA Bàn Thắng! [4-1]

Barcelona team vs Chelsea team

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
37 12 18
Thống kê
257 Bàn Thắng 210
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 18/10/2019 Barcelona team 8-6 Chelsea team
F 17/10/2019 Chelsea team 5-6 Barcelona team
F 16/10/2019 Chelsea team 5-9 Barcelona team
F 15/10/2019 Barcelona team 6-3 Chelsea team
F 14/10/2019 Chelsea team 4-4 Barcelona team
F 11/10/2019 Chelsea team 5-2 Barcelona team
F 10/10/2019 Chelsea team 7-3 Barcelona team
F 09/10/2019 Barcelona team 5-4 Chelsea team
F 08/10/2019 Chelsea team 3-5 Barcelona team
F 07/10/2019 Chelsea team 3-2 Barcelona team
F 04/10/2019 Chelsea team 3-4 Barcelona team
F 03/10/2019 Chelsea team 2-1 Barcelona team
F 02/10/2019 Barcelona team 2-2 Chelsea team
F 01/10/2019 Barcelona team 5-3 Chelsea team
F 30/09/2019 Chelsea team 9-5 Barcelona team
F 27/09/2019 Barcelona team 8-5 Chelsea team
F 26/09/2019 Chelsea team 7-10 Barcelona team
F 25/09/2019 Barcelona team 6-4 Chelsea team
F 24/09/2019 Barcelona team 6-4 Chelsea team
F 23/09/2019 Barcelona team 5-2 Chelsea team
F 20/09/2019 Barcelona team 5-2 Chelsea team
F 19/09/2019 Barcelona team 5-5 Chelsea team
F 18/09/2019 Barcelona team 6-7 Chelsea team
F 17/09/2019 Chelsea team 2-5 Barcelona team
F 16/09/2019 Chelsea team 5-6 Barcelona team
F 13/09/2019 Barcelona team 4-1 Chelsea team
F 12/09/2019 Barcelona team 10-5 Chelsea team
F 11/09/2019 Barcelona team 6-3 Chelsea team
F 10/09/2019 Barcelona team 4-2 Chelsea team
F 09/09/2019 Chelsea team 4-8 Barcelona team
F 06/09/2019 Chelsea team 0-1 Barcelona team
F 05/09/2019 Chelsea team 4-2 Barcelona team
F 04/09/2019 Barcelona team 4-2 Chelsea team
F 03/09/2019 Barcelona team 2-6 Chelsea team
F 02/09/2019 Chelsea team 2-3 Barcelona team
F 30/08/2019 Barcelona team 4-4 Chelsea team
F 29/08/2019 Barcelona team 5-4 Chelsea team
F 28/08/2019 Chelsea team 2-4 Barcelona team
F 27/08/2019 Chelsea team 2-4 Barcelona team
F 26/08/2019 Barcelona team 5-2 Chelsea team
F 23/08/2019 Barcelona team 3-7 Chelsea team
F 22/08/2019 Chelsea team 3-4 Barcelona team
F 21/08/2019 Barcelona team 5-4 Chelsea team
F 20/08/2019 Barcelona team 5-1 Chelsea team
F 19/08/2019 Chelsea team 2-0 Barcelona team
F 16/08/2019 Barcelona team 2-1 Chelsea team
F 15/08/2019 Barcelona team 1-2 Chelsea team
F 14/08/2019 Chelsea team 5-3 Barcelona team
F 13/08/2019 Chelsea team 3-3 Barcelona team
F 12/08/2019 Chelsea team 1-0 Barcelona team
F 09/08/2019 Chelsea team 1-1 Barcelona team
F 08/08/2019 Barcelona team 0-0 Chelsea team
F 07/08/2019 Barcelona team 1-3 Chelsea team
F 06/08/2019 Chelsea team 3-1 Barcelona team
F 05/08/2019 Chelsea team 3-3 Barcelona team
F 02/08/2019 Barcelona team 3-3 Chelsea team
F 01/08/2019 Barcelona team 1-2 Chelsea team
F 31/07/2019 Barcelona team 4-1 Chelsea team
F 30/07/2019 Barcelona team 2-3 Chelsea team
F 29/07/2019 Chelsea team 2-3 Barcelona team
F 26/07/2019 Barcelona team 4-2 Chelsea team
F 25/07/2019 Barcelona team 0-0 Chelsea team
F 24/07/2019 Chelsea team 0-3 Barcelona team
F 23/07/2019 Barcelona team 0-0 Chelsea team
F 22/07/2019 Chelsea team 3-2 Barcelona team
F 19/07/2019 Barcelona team 3-3 Chelsea team
F 18/07/2019 Barcelona team 5-2 Chelsea team
Liên hệ