14th July 2:31pm (GMT-5)
Lillestrom SK Bàn Thắng! [1-1]

Avtomobilist (Nữ) vs Steel (Nữ)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
10 11 21
Thống kê
42 Bàn Thắng 57
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 08/12/2019 Avtomobilist (Nữ) 1-0 Steel (Nữ)
F 07/12/2019 Avtomobilist (Nữ) 0-2 Steel (Nữ)
F 07/12/2019 Avtomobilist (Nữ) 1-2 Steel (Nữ)
F 01/12/2019 Steel (Nữ) 4-0 Avtomobilist (Nữ)
F 30/11/2019 Steel (Nữ) 1-0 Avtomobilist (Nữ)
F 24/11/2019 Avtomobilist (Nữ) 0-0 Steel (Nữ)
F 24/11/2019 Steel (Nữ) 2-1 Avtomobilist (Nữ)
F 23/11/2019 Steel (Nữ) 0-0 Avtomobilist (Nữ)
F 17/11/2019 Steel (Nữ) 4-1 Avtomobilist (Nữ)
F 16/11/2019 Steel (Nữ) 1-0 Avtomobilist (Nữ)
F 10/11/2019 Avtomobilist (Nữ) 0-0 Steel (Nữ)
F 09/11/2019 Avtomobilist (Nữ) 0-1 Steel (Nữ)
F 03/11/2019 Steel (Nữ) 4-2 Avtomobilist (Nữ)
F 02/11/2019 Steel (Nữ) 0-2 Avtomobilist (Nữ)
F 26/10/2019 Steel (Nữ) 0-0 Avtomobilist (Nữ)
F 20/10/2019 Steel (Nữ) 2-2 Avtomobilist (Nữ)
F 19/10/2019 Steel (Nữ) 1-0 Avtomobilist (Nữ)
F 13/10/2019 Steel (Nữ) 0-3 Avtomobilist (Nữ)
F 12/10/2019 Steel (Nữ) 0-4 Avtomobilist (Nữ)
F 06/10/2019 Steel (Nữ) 1-2 Avtomobilist (Nữ)
F 05/10/2019 Avtomobilist (Nữ) 4-0 Steel (Nữ)
F 29/09/2019 Steel (Nữ) 0-0 Avtomobilist (Nữ)
F 28/09/2019 Steel (Nữ) 5-1 Avtomobilist (Nữ)
F 22/09/2019 Steel (Nữ) 1-2 Avtomobilist (Nữ)
F 21/09/2019 Steel (Nữ) 4-2 Avtomobilist (Nữ)
F 15/09/2019 Steel (Nữ) 1-0 Avtomobilist (Nữ)
F 08/09/2019 Avtomobilist (Nữ) 1-2 Steel (Nữ)
F 07/09/2019 Steel (Nữ) 1-1 Avtomobilist (Nữ)
F 01/09/2019 Steel (Nữ) 1-0 Avtomobilist (Nữ)
F 31/08/2019 Steel (Nữ) 1-1 Avtomobilist (Nữ)
F 25/08/2019 Steel (Nữ) 0-1 Avtomobilist (Nữ)
F 24/08/2019 Steel (Nữ) 0-2 Avtomobilist (Nữ)
F 18/08/2019 Avtomobilist (Nữ) 1-2 Steel (Nữ)
F 17/08/2019 Steel (Nữ) 2-1 Avtomobilist (Nữ)
F 11/08/2019 Steel (Nữ) 0-2 Avtomobilist (Nữ)
F 10/08/2019 Steel (Nữ) 2-1 Avtomobilist (Nữ)
F 04/08/2019 Steel (Nữ) 0-0 Avtomobilist (Nữ)
F 03/08/2019 Steel (Nữ) 2-2 Avtomobilist (Nữ)
F 28/07/2019 Steel (Nữ) 0-0 Avtomobilist (Nữ)
F 27/07/2019 Steel (Nữ) 2-1 Avtomobilist (Nữ)
F 21/07/2019 Avtomobilist (Nữ) 0-1 Steel (Nữ)
F 20/07/2019 Avtomobilist (Nữ) 0-5 Steel (Nữ)
Liên hệ