7th August 8:31pm (GMT-5)

Atletico (4х4) vs Tottenham (4х4)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
58 9 46
Thống kê
631 Bàn Thắng 573
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 16:10 Atletico (4х4) 3-2 Tottenham (4х4)
F 06/08/2020 Atletico (4х4) 5-4 Tottenham (4х4)
F 04/08/2020 Atletico (4х4) 9-7 Tottenham (4х4)
F 01/08/2020 Atletico (4х4) 5-2 Tottenham (4х4)
F 31/07/2020 Atletico (4х4) 0-3 Tottenham (4х4)
F 30/07/2020 Tottenham (4х4) 2-5 Atletico (4х4)
F 29/07/2020 Atletico (4х4) 5-6 Tottenham (4х4)
F 28/07/2020 Atletico (4х4) 2-5 Tottenham (4х4)
F 27/07/2020 Tottenham (4х4) 3-1 Atletico (4х4)
F 24/07/2020 Atletico (4х4) 6-3 Tottenham (4х4)
F 22/07/2020 Atletico (4х4) 2-5 Tottenham (4х4)
F 21/07/2020 Tottenham (4х4) 6-5 Atletico (4х4)
F 20/07/2020 Atletico (4х4) 6-4 Tottenham (4х4)
F 17/07/2020 Tottenham (4х4) 6-5 Atletico (4х4)
F 16/07/2020 Atletico (4х4) 6-3 Tottenham (4х4)
F 15/07/2020 Atletico (4х4) 4-6 Tottenham (4х4)
F 14/07/2020 Tottenham (4х4) 5-4 Atletico (4х4)
F 13/07/2020 Tottenham (4х4) 3-5 Atletico (4х4)
F 10/07/2020 Atletico (4х4) 4-5 Tottenham (4х4)
F 09/07/2020 Atletico (4х4) 5-6 Tottenham (4х4)
F 08/07/2020 Tottenham (4х4) 3-4 Atletico (4х4)
F 07/07/2020 Atletico (4х4) 5-3 Tottenham (4х4)
F 06/07/2020 Atletico (4х4) 5-6 Tottenham (4х4)
F 03/07/2020 Tottenham (4х4) 5-4 Atletico (4х4)
F 02/07/2020 Tottenham (4х4) 4-6 Atletico (4х4)
F 01/07/2020 Atletico (4х4) 7-6 Tottenham (4х4)
F 25/03/2020 Tottenham (4х4) 2-8 Atletico (4х4)
F 13/03/2020 Atletico (4х4) 5-8 Tottenham (4х4)
F 06/03/2020 Atletico (4х4) 6-7 Tottenham (4х4)
F 03/03/2020 Atletico (4х4) 5-4 Tottenham (4х4)
F 26/02/2020 Tottenham (4х4) 5-4 Atletico (4х4)
F 25/02/2020 Atletico (4х4) 8-5 Tottenham (4х4)
F 24/02/2020 Atletico (4х4) 7-3 Tottenham (4х4)
F 19/02/2020 Tottenham (4х4) 6-6 Atletico (4х4)
F 18/02/2020 Atletico (4х4) 6-5 Tottenham (4х4)
F 17/02/2020 Atletico (4х4) 7-8 Tottenham (4х4)
F 14/02/2020 Atletico (4х4) 5-5 Tottenham (4х4)
F 11/02/2020 Tottenham (4х4) 3-7 Atletico (4х4)
F 10/02/2020 Tottenham (4х4) 8-4 Atletico (4х4)
F 07/02/2020 Tottenham (4х4) 6-6 Atletico (4х4)
F 04/02/2020 Atletico (4х4) 8-8 Tottenham (4х4)
F 29/01/2020 Atletico (4х4) 6-7 Tottenham (4х4)
F 28/01/2020 Tottenham (4х4) 6-8 Atletico (4х4)
F 21/01/2020 Atletico (4х4) 5-4 Tottenham (4х4)
F 20/01/2020 Tottenham (4х4) 5-1 Atletico (4х4)
F 17/01/2020 Atletico (4х4) 8-5 Tottenham (4х4)
F 13/01/2020 Tottenham (4х4) 1-6 Atletico (4х4)
F 10/01/2020 Atletico (4х4) 8-5 Tottenham (4х4)
F 07/01/2020 Tottenham (4х4) 4-3 Atletico (4х4)
F 03/01/2020 Atletico (4х4) 4-7 Tottenham (4х4)
F 30/12/2019 Tottenham (4х4) 8-4 Atletico (4х4)
F 27/12/2019 Atletico (4х4) 8-2 Tottenham (4х4)
F 25/12/2019 Atletico (4х4) 8-6 Tottenham (4х4)
F 23/12/2019 Tottenham (4х4) 8-8 Atletico (4х4)
F 20/12/2019 Atletico (4х4) 4-7 Tottenham (4х4)
F 18/12/2019 Atletico (4х4) 8-5 Tottenham (4х4)
F 17/12/2019 Tottenham (4х4) 7-6 Atletico (4х4)
F 13/12/2019 Atletico (4х4) 6-7 Tottenham (4х4)
F 10/12/2019 Tottenham (4х4) 5-9 Atletico (4х4)
F 09/12/2019 Tottenham (4х4) 6-8 Atletico (4х4)
F 04/12/2019 Tottenham (4х4) 1-4 Atletico (4х4)
F 03/12/2019 Tottenham (4х4) 4-8 Atletico (4х4)
F 29/11/2019 Tottenham (4х4) 9-5 Atletico (4х4)
F 26/11/2019 Tottenham (4х4) 9-5 Atletico (4х4)
F 25/11/2019 Atletico (4х4) 8-7 Tottenham (4х4)
F 20/11/2019 Tottenham (4х4) 2-3 Atletico (4х4)
F 18/11/2019 Atletico (4х4) 6-8 Tottenham (4х4)
F 15/11/2019 Atletico (4х4) 6-7 Tottenham (4х4)
F 12/11/2019 Atletico (4х4) 4-6 Tottenham (4х4)
F 11/11/2019 Tottenham (4х4) 5-4 Atletico (4х4)
F 08/11/2019 Tottenham (4х4) 3-7 Atletico (4х4)
F 05/11/2019 Atletico (4х4) 6-3 Tottenham (4х4)
F 04/11/2019 Atletico (4х4) 3-6 Tottenham (4х4)
F 30/10/2019 Tottenham (4х4) 8-8 Atletico (4х4)
F 29/10/2019 Atletico (4х4) 5-4 Tottenham (4х4)
F 28/10/2019 Atletico (4х4) 8-8 Tottenham (4х4)
F 23/10/2019 Tottenham (4х4) 7-7 Atletico (4х4)
F 21/10/2019 Atletico (4х4) 6-7 Tottenham (4х4)
F 18/10/2019 Atletico (4х4) 8-6 Tottenham (4х4)
F 15/10/2019 Tottenham (4х4) 3-2 Atletico (4х4)
F 14/10/2019 Atletico (4х4) 8-4 Tottenham (4х4)
F 11/10/2019 Atletico (4х4) 1-3 Tottenham (4х4)
F 09/10/2019 Atletico (4х4) 3-8 Tottenham (4х4)
F 08/10/2019 Atletico (4х4) 6-2 Tottenham (4х4)
F 07/10/2019 Tottenham (4х4) 1-4 Atletico (4х4)
F 04/10/2019 Tottenham (4х4) 7-5 Atletico (4х4)
F 02/10/2019 Atletico (4х4) 8-6 Tottenham (4х4)
F 01/10/2019 Tottenham (4х4) 3-5 Atletico (4х4)
F 30/09/2019 Tottenham (4х4) 3-5 Atletico (4х4)
F 27/09/2019 Tottenham (4х4) 4-6 Atletico (4х4)
F 25/09/2019 Tottenham (4х4) 6-3 Atletico (4х4)
F 24/09/2019 Tottenham (4х4) 8-2 Atletico (4х4)
F 23/09/2019 Tottenham (4х4) 5-6 Atletico (4х4)
F 20/09/2019 Tottenham (4х4) 8-5 Atletico (4х4)
F 18/09/2019 Tottenham (4х4) 7-8 Atletico (4х4)
F 17/09/2019 Atletico (4х4) 6-2 Tottenham (4х4)
F 16/09/2019 Atletico (4х4) 4-2 Tottenham (4х4)
F 13/09/2019 Atletico (4х4) 6-8 Tottenham (4х4)
F 11/09/2019 Tottenham (4х4) 6-2 Atletico (4х4)
F 10/09/2019 Atletico (4х4) 6-5 Tottenham (4х4)
F 09/09/2019 Atletico (4х4) 8-6 Tottenham (4х4)
F 06/09/2019 Atletico (4х4) 4-11 Tottenham (4х4)
F 04/09/2019 Atletico (4х4) 12-3 Tottenham (4х4)
F 03/09/2019 Tottenham (4х4) 2-6 Atletico (4х4)
F 02/09/2019 Tottenham (4х4) 10-13 Atletico (4х4)
F 30/08/2019 Tottenham (4х4) 2-7 Atletico (4х4)
F 28/08/2019 Tottenham (4х4) 3-5 Atletico (4х4)
F 27/08/2019 Tottenham (4х4) 2-10 Atletico (4х4)
F 26/08/2019 Tottenham (4х4) 2-2 Atletico (4х4)
F 23/08/2019 Tottenham (4х4) 7-3 Atletico (4х4)
F 21/08/2019 Tottenham (4х4) 7-4 Atletico (4х4)
F 09/08/2019 Atletico (4х4) 6-4 Tottenham (4х4)
F 08/08/2019 Tottenham (4х4) 2-11 Atletico (4х4)
Liên hệ