17th January 10:43pm (GMT-5)

Atletico team vs Tottenham team

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
37 5 24
Thống kê
394 Bàn Thắng 344
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 15:05 Atletico team 8-5 Tottenham team
F 13/01/2020 Tottenham team 1-6 Atletico team
F 10/01/2020 Atletico team 8-5 Tottenham team
F 30/12/2019 Tottenham team 8-4 Atletico team
F 27/12/2019 Atletico team 8-2 Tottenham team
F 25/12/2019 Atletico team 8-6 Tottenham team
F 23/12/2019 Tottenham team 8-8 Atletico team
F 20/12/2019 Atletico team 4-7 Tottenham team
F 18/12/2019 Atletico team 8-5 Tottenham team
F 17/12/2019 Tottenham team 7-6 Atletico team
F 13/12/2019 Atletico team 6-7 Tottenham team
F 10/12/2019 Tottenham team 5-9 Atletico team
F 09/12/2019 Tottenham team 6-8 Atletico team
F 04/12/2019 Tottenham team 1-4 Atletico team
F 03/12/2019 Tottenham team 4-8 Atletico team
F 29/11/2019 Tottenham team 9-5 Atletico team
F 26/11/2019 Tottenham team 9-5 Atletico team
F 25/11/2019 Atletico team 8-7 Tottenham team
F 20/11/2019 Tottenham team 2-3 Atletico team
F 18/11/2019 Atletico team 6-8 Tottenham team
F 15/11/2019 Atletico team 6-7 Tottenham team
F 12/11/2019 Atletico team 4-6 Tottenham team
F 11/11/2019 Tottenham team 5-4 Atletico team
F 08/11/2019 Tottenham team 3-7 Atletico team
F 05/11/2019 Atletico team 6-3 Tottenham team
F 04/11/2019 Atletico team 3-6 Tottenham team
F 30/10/2019 Tottenham team 8-8 Atletico team
F 29/10/2019 Atletico team 5-4 Tottenham team
F 28/10/2019 Atletico team 8-8 Tottenham team
F 23/10/2019 Tottenham team 7-7 Atletico team
F 21/10/2019 Atletico team 6-7 Tottenham team
F 18/10/2019 Atletico team 8-6 Tottenham team
F 15/10/2019 Tottenham team 3-2 Atletico team
F 14/10/2019 Atletico team 8-4 Tottenham team
F 11/10/2019 Atletico team 1-3 Tottenham team
F 09/10/2019 Atletico team 3-8 Tottenham team
F 08/10/2019 Atletico team 6-2 Tottenham team
F 07/10/2019 Tottenham team 1-4 Atletico team
F 04/10/2019 Tottenham team 7-5 Atletico team
F 02/10/2019 Atletico team 8-6 Tottenham team
F 01/10/2019 Tottenham team 3-5 Atletico team
F 30/09/2019 Tottenham team 3-5 Atletico team
F 27/09/2019 Tottenham team 4-6 Atletico team
F 25/09/2019 Tottenham team 6-3 Atletico team
F 24/09/2019 Tottenham team 8-2 Atletico team
F 23/09/2019 Tottenham team 5-6 Atletico team
F 20/09/2019 Tottenham team 8-5 Atletico team
F 18/09/2019 Tottenham team 7-8 Atletico team
F 17/09/2019 Atletico team 6-2 Tottenham team
F 16/09/2019 Atletico team 4-2 Tottenham team
F 13/09/2019 Atletico team 6-8 Tottenham team
F 11/09/2019 Tottenham team 6-2 Atletico team
F 10/09/2019 Atletico team 6-5 Tottenham team
F 09/09/2019 Atletico team 8-6 Tottenham team
F 06/09/2019 Atletico team 4-11 Tottenham team
F 04/09/2019 Atletico team 12-3 Tottenham team
F 03/09/2019 Tottenham team 2-6 Atletico team
F 02/09/2019 Tottenham team 10-13 Atletico team
F 30/08/2019 Tottenham team 2-7 Atletico team
F 28/08/2019 Tottenham team 3-5 Atletico team
F 27/08/2019 Tottenham team 2-10 Atletico team
F 26/08/2019 Tottenham team 2-2 Atletico team
F 23/08/2019 Tottenham team 7-3 Atletico team
F 21/08/2019 Tottenham team 7-4 Atletico team
F 09/08/2019 Atletico team 6-4 Tottenham team
F 08/08/2019 Tottenham team 2-11 Atletico team
Liên hệ