12th November 1:55am (GMT-5)

Atletico team vs PSG team

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
24 1 20
Thống kê
206 Bàn Thắng 192
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 11/11/2019 Atletico team 2-5 PSG team
F 08/11/2019 Atletico team 4-2 PSG team
F 01/11/2019 PSG team 8-3 Atletico team
F 30/10/2019 Atletico team 8-4 PSG team
F 25/10/2019 PSG team 7-5 Atletico team
F 23/10/2019 Atletico team 5-3 PSG team
F 22/10/2019 PSG team 3-6 Atletico team
F 21/10/2019 Atletico team 4-1 PSG team
F 18/10/2019 PSG team 5-3 Atletico team
F 16/10/2019 PSG team 2-4 Atletico team
F 15/10/2019 Atletico team 5-5 PSG team
F 14/10/2019 Atletico team 3-7 PSG team
F 11/10/2019 PSG team 2-4 Atletico team
F 09/10/2019 PSG team 4-3 Atletico team
F 08/10/2019 Atletico team 3-4 PSG team
F 07/10/2019 Atletico team 1-2 PSG team
F 04/10/2019 Atletico team 3-11 PSG team
F 30/09/2019 Atletico team 5-3 PSG team
F 27/09/2019 Atletico team 5-3 PSG team
F 25/09/2019 Atletico team 7-5 PSG team
F 24/09/2019 PSG team 8-7 Atletico team
F 23/09/2019 Atletico team 6-8 PSG team
F 20/09/2019 Atletico team 5-3 PSG team
F 18/09/2019 Atletico team 6-5 PSG team
F 17/09/2019 Atletico team 4-5 PSG team
F 16/09/2019 Atletico team 2-4 PSG team
F 13/09/2019 Atletico team 3-2 PSG team
F 11/09/2019 PSG team 8-3 Atletico team
F 10/09/2019 Atletico team 6-1 PSG team
F 09/09/2019 Atletico team 5-2 PSG team
F 06/09/2019 Atletico team 8-3 PSG team
F 04/09/2019 PSG team 8-10 Atletico team
F 03/09/2019 Atletico team 5-4 PSG team
F 02/09/2019 PSG team 5-6 Atletico team
F 30/08/2019 PSG team 9-7 Atletico team
F 28/08/2019 Atletico team 2-4 PSG team
F 27/08/2019 Atletico team 1-3 PSG team
F 26/08/2019 PSG team 9-3 Atletico team
F 23/08/2019 PSG team 4-11 Atletico team
F 21/08/2019 PSG team 4-7 Atletico team
F 20/08/2019 Atletico team 1-2 PSG team
F 19/08/2019 Atletico team 1-2 PSG team
F 16/08/2019 Atletico team 1-0 PSG team
F 14/08/2019 Atletico team 9-1 PSG team
F 12/08/2019 Atletico team 4-2 PSG team
Liên hệ