26th May 12:41pm (GMT-5)
VfL Osnabruck Bàn Thắng! [0-1]

Arsenal (4х4) vs Inter (4х4)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
51 6 22
Thống kê
366 Bàn Thắng 265
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 14/02/2020 Inter (4х4) 5-3 Arsenal (4х4)
F 12/02/2020 Inter (4х4) 3-4 Arsenal (4х4)
F 07/02/2020 Inter (4х4) 0-6 Arsenal (4х4)
F 05/02/2020 Inter (4х4) 5-4 Arsenal (4х4)
F 03/02/2020 Inter (4х4) 5-4 Arsenal (4х4)
F 31/01/2020 Inter (4х4) 8-2 Arsenal (4х4)
F 27/01/2020 Inter (4х4) 11-8 Arsenal (4х4)
F 24/01/2020 Inter (4х4) 9-5 Arsenal (4х4)
F 22/01/2020 Inter (4х4) 2-6 Arsenal (4х4)
F 15/01/2020 Inter (4х4) 1-4 Arsenal (4х4)
F 13/01/2020 Inter (4х4) 6-6 Arsenal (4х4)
F 10/01/2020 Inter (4х4) 1-6 Arsenal (4х4)
F 08/01/2020 Inter (4х4) 2-3 Arsenal (4х4)
F 07/01/2020 Inter (4х4) 3-5 Arsenal (4х4)
F 30/12/2019 Inter (4х4) 3-6 Arsenal (4х4)
F 24/12/2019 Inter (4х4) 0-5 Arsenal (4х4)
F 23/12/2019 Inter (4х4) 5-1 Arsenal (4х4)
F 20/12/2019 Inter (4х4) 3-4 Arsenal (4х4)
F 19/12/2019 Inter (4х4) 1-7 Arsenal (4х4)
F 18/12/2019 Inter (4х4) 4-3 Arsenal (4х4)
F 11/12/2019 Inter (4х4) 1-2 Arsenal (4х4)
F 10/12/2019 Inter (4х4) 4-0 Arsenal (4х4)
F 05/12/2019 Inter (4х4) 4-9 Arsenal (4х4)
F 04/12/2019 Inter (4х4) 5-3 Arsenal (4х4)
F 02/12/2019 Inter (4х4) 2-5 Arsenal (4х4)
F 29/11/2019 Inter (4х4) 5-7 Arsenal (4х4)
F 26/11/2019 Inter (4х4) 6-6 Arsenal (4х4)
F 22/11/2019 Inter (4х4) 3-6 Arsenal (4х4)
F 21/11/2019 Inter (4х4) 7-5 Arsenal (4х4)
F 20/11/2019 Inter (4х4) 4-6 Arsenal (4х4)
F 13/11/2019 Inter (4х4) 7-5 Arsenal (4х4)
F 11/11/2019 Inter (4х4) 5-6 Arsenal (4х4)
F 08/11/2019 Inter (4х4) 3-8 Arsenal (4х4)
F 07/11/2019 Inter (4х4) 5-3 Arsenal (4х4)
F 04/11/2019 Inter (4х4) 3-0 Arsenal (4х4)
F 01/11/2019 Inter (4х4) 3-3 Arsenal (4х4)
F 30/10/2019 Inter (4х4) 5-6 Arsenal (4х4)
F 24/10/2019 Inter (4х4) 5-3 Arsenal (4х4)
F 22/10/2019 Arsenal (4х4) 3-6 Inter (4х4)
F 11/10/2019 Arsenal (4х4) 3-1 Inter (4х4)
F 10/10/2019 Arsenal (4х4) 4-5 Inter (4х4)
F 07/10/2019 Inter (4х4) 3-4 Arsenal (4х4)
F 04/10/2019 Inter (4х4) 4-4 Arsenal (4х4)
F 03/10/2019 Inter (4х4) 6-5 Arsenal (4х4)
F 02/10/2019 Inter (4х4) 2-2 Arsenal (4х4)
F 01/10/2019 Arsenal (4х4) 2-2 Inter (4х4)
F 30/09/2019 Inter (4х4) 2-4 Arsenal (4х4)
F 27/09/2019 Arsenal (4х4) 3-2 Inter (4х4)
F 26/09/2019 Inter (4х4) 4-3 Arsenal (4х4)
F 25/09/2019 Inter (4х4) 2-5 Arsenal (4х4)
F 24/09/2019 Arsenal (4х4) 5-2 Inter (4х4)
F 23/09/2019 Inter (4х4) 2-1 Arsenal (4х4)
F 20/09/2019 Inter (4х4) 3-8 Arsenal (4х4)
F 19/09/2019 Arsenal (4х4) 4-3 Inter (4х4)
F 18/09/2019 Inter (4х4) 3-5 Arsenal (4х4)
F 17/09/2019 Arsenal (4х4) 2-1 Inter (4х4)
F 16/09/2019 Arsenal (4х4) 2-1 Inter (4х4)
F 13/09/2019 Arsenal (4х4) 2-3 Inter (4х4)
F 12/09/2019 Inter (4х4) 2-5 Arsenal (4х4)
F 11/09/2019 Arsenal (4х4) 2-0 Inter (4х4)
F 10/09/2019 Inter (4х4) 4-9 Arsenal (4х4)
F 09/09/2019 Inter (4х4) 1-2 Arsenal (4х4)
F 06/09/2019 Arsenal (4х4) 9-2 Inter (4х4)
F 05/09/2019 Inter (4х4) 2-6 Arsenal (4х4)
F 04/09/2019 Arsenal (4х4) 9-1 Inter (4х4)
F 03/09/2019 Inter (4х4) 3-5 Arsenal (4х4)
F 02/09/2019 Arsenal (4х4) 6-0 Inter (4х4)
F 23/08/2019 Arsenal (4х4) 4-2 Inter (4х4)
F 22/08/2019 Arsenal (4х4) 10-5 Inter (4х4)
F 21/08/2019 Arsenal (4х4) 2-1 Inter (4х4)
F 20/08/2019 Inter (4х4) 6-13 Arsenal (4х4)
F 19/08/2019 Inter (4х4) 2-5 Arsenal (4х4)
F 16/08/2019 Inter (4х4) 4-5 Arsenal (4х4)
F 15/08/2019 Arsenal (4х4) 7-5 Inter (4х4)
F 14/08/2019 Inter (4х4) 2-6 Arsenal (4х4)
F 13/08/2019 Arsenal (4х4) 1-6 Inter (4х4)
F 12/08/2019 Arsenal (4х4) 3-1 Inter (4х4)
F 09/08/2019 Inter (4х4) 1-2 Arsenal (4х4)
F 08/08/2019 Arsenal (4х4) 9-4 Inter (4х4)
Liên hệ