16th October 5:14am (GMT-5)

Arsenal team vs Inter team

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
30 3 6
Thống kê
186 Bàn Thắng 104
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 11/10/2019 Arsenal team 3-1 Inter team
F 10/10/2019 Arsenal team 4-5 Inter team
F 07/10/2019 Inter team 3-4 Arsenal team
F 04/10/2019 Inter team 4-4 Arsenal team
F 03/10/2019 Inter team 6-5 Arsenal team
F 02/10/2019 Inter team 2-2 Arsenal team
F 01/10/2019 Arsenal team 2-2 Inter team
F 30/09/2019 Inter team 2-4 Arsenal team
F 27/09/2019 Arsenal team 3-2 Inter team
F 26/09/2019 Inter team 4-3 Arsenal team
F 25/09/2019 Inter team 2-5 Arsenal team
F 24/09/2019 Arsenal team 5-2 Inter team
F 23/09/2019 Inter team 2-1 Arsenal team
F 20/09/2019 Inter team 3-8 Arsenal team
F 19/09/2019 Arsenal team 4-3 Inter team
F 18/09/2019 Inter team 3-5 Arsenal team
F 17/09/2019 Arsenal team 2-1 Inter team
F 16/09/2019 Arsenal team 2-1 Inter team
F 13/09/2019 Arsenal team 2-3 Inter team
F 12/09/2019 Inter team 2-5 Arsenal team
F 11/09/2019 Arsenal team 2-0 Inter team
F 10/09/2019 Inter team 4-9 Arsenal team
F 06/09/2019 Arsenal team 9-2 Inter team
F 05/09/2019 Inter team 2-6 Arsenal team
F 04/09/2019 Arsenal team 9-1 Inter team
F 03/09/2019 Inter team 3-5 Arsenal team
F 02/09/2019 Arsenal team 6-0 Inter team
F 23/08/2019 Arsenal team 4-2 Inter team
F 22/08/2019 Arsenal team 10-5 Inter team
F 21/08/2019 Arsenal team 2-1 Inter team
F 20/08/2019 Inter team 6-13 Arsenal team
F 19/08/2019 Inter team 2-5 Arsenal team
F 16/08/2019 Inter team 4-5 Arsenal team
F 15/08/2019 Arsenal team 7-5 Inter team
F 14/08/2019 Inter team 2-6 Arsenal team
F 13/08/2019 Arsenal team 1-6 Inter team
F 12/08/2019 Arsenal team 3-1 Inter team
F 09/08/2019 Inter team 1-2 Arsenal team
F 08/08/2019 Arsenal team 9-4 Inter team
Liên hệ