12th November 1:55am (GMT-5)

Arsenal team vs Bayern team

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
20 4 22
Thống kê
161 Bàn Thắng 157
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
18:30 Arsenal team - Bayern team
F 08/11/2019 Arsenal team 5-4 Bayern team
F 07/11/2019 Arsenal team 6-3 Bayern team
F 06/11/2019 Bayern team 5-4 Arsenal team
F 04/11/2019 Bayern team 1-0 Arsenal team
F 01/11/2019 Bayern team 3-2 Arsenal team
F 29/10/2019 Arsenal team 1-3 Bayern team
F 28/10/2019 Bayern team 4-7 Arsenal team
F 25/10/2019 Bayern team 5-1 Arsenal team
F 24/10/2019 Bayern team 5-2 Arsenal team
F 18/10/2019 Arsenal team 5-2 Bayern team
F 15/10/2019 Arsenal team 7-6 Bayern team
F 14/10/2019 Arsenal team 1-3 Bayern team
F 11/10/2019 Arsenal team 6-4 Bayern team
F 10/10/2019 Bayern team 1-5 Arsenal team
F 09/10/2019 Arsenal team 4-5 Bayern team
F 08/10/2019 Bayern team 6-5 Arsenal team
F 07/10/2019 Bayern team 0-1 Arsenal team
F 04/10/2019 Bayern team 4-3 Arsenal team
F 02/10/2019 Arsenal team 3-5 Bayern team
F 27/09/2019 Bayern team 4-2 Arsenal team
F 26/09/2019 Arsenal team 4-3 Bayern team
F 25/09/2019 Arsenal team 7-5 Bayern team
F 24/09/2019 Bayern team 4-3 Arsenal team
F 23/09/2019 Arsenal team 5-1 Bayern team
F 20/09/2019 Arsenal team 2-2 Bayern team
F 19/09/2019 Arsenal team 6-3 Bayern team
F 18/09/2019 Bayern team 8-3 Arsenal team
F 17/09/2019 Bayern team 6-6 Arsenal team
F 16/09/2019 Bayern team 7-5 Arsenal team
F 13/09/2019 Bayern team 4-5 Arsenal team
F 12/09/2019 Bayern team 1-1 Arsenal team
F 11/09/2019 Bayern team 3-2 Arsenal team
F 10/09/2019 Bayern team 3-5 Arsenal team
F 09/09/2019 Arsenal team 6-3 Bayern team
F 06/09/2019 Bayern team 1-6 Arsenal team
F 05/09/2019 Bayern team 2-1 Arsenal team
F 04/09/2019 Arsenal team 2-4 Bayern team
F 03/09/2019 Arsenal team 1-6 Bayern team
F 02/09/2019 Arsenal team 2-5 Bayern team
F 30/08/2019 Arsenal team 7-1 Bayern team
F 29/08/2019 Bayern team 1-3 Arsenal team
F 28/08/2019 Bayern team 5-1 Arsenal team
F 27/08/2019 Arsenal team 4-4 Bayern team
F 26/08/2019 Bayern team 0-2 Arsenal team
F 23/08/2019 Arsenal team 2-1 Bayern team
F 21/08/2019 Bayern team 1-0 Arsenal team
Liên hệ