19th January 12:09pm (GMT-5)
Roma Bàn Thắng! [0-1]

Arsenal (nghiệp dư) vs Zenit (Amateur)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
31 16 35
Thống kê
198 Bàn Thắng 195
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 16/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 5-1 Zenit (Amateur)
F 15/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 1-3 Zenit (Amateur)
F 14/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 0-3 Zenit (Amateur)
F 13/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 1-4 Zenit (Amateur)
F 10/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 1-2 Zenit (Amateur)
F 09/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-1 Zenit (Amateur)
F 07/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 4-1 Zenit (Amateur)
F 27/12/2019 Zenit (Amateur) 2-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 26/12/2019 Zenit (Amateur) 1-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 25/12/2019 Zenit (Amateur) 3-5 Arsenal (nghiệp dư)
F 24/12/2019 Zenit (Amateur) 3-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 23/12/2019 Zenit (Amateur) 4-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 20/12/2019 Zenit (Amateur) 2-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 19/12/2019 Zenit (Amateur) 2-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 18/12/2019 Zenit (Amateur) 5-0 Arsenal (nghiệp dư)
F 17/12/2019 Zenit (Amateur) 3-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 16/12/2019 Zenit (Amateur) 3-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 13/12/2019 Zenit (Amateur) 4-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 12/12/2019 Zenit (Amateur) 2-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 11/12/2019 Zenit (Amateur) 3-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 10/12/2019 Zenit (Amateur) 2-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 09/12/2019 Zenit (Amateur) 1-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 06/12/2019 Zenit (Amateur) 2-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 05/12/2019 Zenit (Amateur) 0-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 04/12/2019 Zenit (Amateur) 1-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 03/12/2019 Zenit (Amateur) 2-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 02/12/2019 Zenit (Amateur) 3-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 28/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 3-4 Zenit (Amateur)
F 27/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-1 Zenit (Amateur)
F 26/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 0-2 Zenit (Amateur)
F 25/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 1-1 Zenit (Amateur)
F 22/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 0-2 Zenit (Amateur)
F 21/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-0 Zenit (Amateur)
F 19/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 0-1 Zenit (Amateur)
F 18/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 5-1 Zenit (Amateur)
F 15/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 5-1 Zenit (Amateur)
F 14/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 5-5 Zenit (Amateur)
F 12/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 4-4 Zenit (Amateur)
F 11/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-5 Zenit (Amateur)
F 08/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 3-2 Zenit (Amateur)
F 07/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 0-0 Zenit (Amateur)
F 06/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 3-0 Zenit (Amateur)
F 05/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-2 Zenit (Amateur)
F 04/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 4-6 Zenit (Amateur)
F 01/11/2019 Zenit (Amateur) 3-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 31/10/2019 Zenit (Amateur) 4-0 Arsenal (nghiệp dư)
F 30/10/2019 Zenit (Amateur) 4-5 Arsenal (nghiệp dư)
F 29/10/2019 Zenit (Amateur) 1-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 28/10/2019 Zenit (Amateur) 2-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 25/10/2019 Zenit (Amateur) 4-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 24/10/2019 Zenit (Amateur) 4-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 23/10/2019 Zenit (Amateur) 2-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 22/10/2019 Zenit (Amateur) 2-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 21/10/2019 Zenit (Amateur) 3-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 18/10/2019 Zenit (Amateur) 0-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 17/10/2019 Zenit (Amateur) 4-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 16/10/2019 Zenit (Amateur) 1-0 Arsenal (nghiệp dư)
F 15/10/2019 Zenit (Amateur) 1-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 14/10/2019 Zenit (Amateur) 2-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 11/10/2019 Zenit (Amateur) 4-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 10/10/2019 Zenit (Amateur) 2-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 09/10/2019 Zenit (Amateur) 4-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 08/10/2019 Zenit (Amateur) 3-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 06/10/2019 Zenit (Amateur) 3-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 04/10/2019 Zenit (Amateur) 2-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 03/10/2019 Zenit (Amateur) 4-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 02/10/2019 Zenit (Amateur) 3-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 01/10/2019 Zenit (Amateur) 1-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 30/09/2019 Zenit (Amateur) 4-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 27/09/2019 Zenit (Amateur) 3-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 26/09/2019 Zenit (Amateur) 2-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 25/09/2019 Zenit (Amateur) 3-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 24/09/2019 Zenit (Amateur) 3-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 23/09/2019 Zenit (Amateur) 0-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 20/09/2019 Zenit (Amateur) 3-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 19/09/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-2 Zenit (Amateur)
F 18/09/2019 Zenit (Amateur) 3-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 17/09/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-2 Zenit (Amateur)
F 16/09/2019 Arsenal (nghiệp dư) 6-3 Zenit (Amateur)
F 13/09/2019 Arsenal (nghiệp dư) 4-2 Zenit (Amateur)
F 11/09/2019 Arsenal (nghiệp dư) 3-2 Zenit (Amateur)
F 10/09/2019 Arsenal (nghiệp dư) 0-0 Zenit (Amateur)
Liên hệ