10th August 2:31pm (GMT-5)

Arsenal (nghiệp dư) vs Arsenal (nghiệp dư)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
23 6 34
Thống kê
187 Bàn Thắng 210
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 20/04/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 16/04/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-7 Arsenal (nghiệp dư)
F 15/04/2020 Arsenal (nghiệp dư) 4-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 14/04/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-5 Arsenal (nghiệp dư)
F 13/04/2020 Arsenal (nghiệp dư) 5-5 Arsenal (nghiệp dư)
F 11/04/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 10/04/2020 Arsenal (nghiệp dư) 6-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 09/04/2020 Arsenal (nghiệp dư) 2-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 03/04/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 02/04/2020 Arsenal (nghiệp dư) 1-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 01/04/2020 Arsenal (nghiệp dư) 4-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 31/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 4-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 30/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 9-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 27/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-5 Arsenal (nghiệp dư)
F 26/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 7-6 Arsenal (nghiệp dư)
F 24/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 23/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-5 Arsenal (nghiệp dư)
F 20/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 4-5 Arsenal (nghiệp dư)
F 19/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 5-6 Arsenal (nghiệp dư)
F 18/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-5 Arsenal (nghiệp dư)
F 17/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 16/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-6 Arsenal (nghiệp dư)
F 13/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 12/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 2-6 Arsenal (nghiệp dư)
F 11/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 5-5 Arsenal (nghiệp dư)
F 10/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 09/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 2-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 06/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 05/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 4-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 04/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 2-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 03/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 5-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 02/03/2020 Arsenal (nghiệp dư) 5-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 27/02/2020 Arsenal (nghiệp dư) 2-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 26/02/2020 Arsenal (nghiệp dư) 4-0 Arsenal (nghiệp dư)
F 25/02/2020 Arsenal (nghiệp dư) 4-7 Arsenal (nghiệp dư)
F 24/02/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 21/02/2020 Arsenal (nghiệp dư) 6-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 20/02/2020 Arsenal (nghiệp dư) 0-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 19/02/2020 Arsenal (nghiệp dư) 2-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 18/02/2020 Arsenal (nghiệp dư) 5-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 17/02/2020 Arsenal (nghiệp dư) 2-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 14/02/2020 Arsenal (nghiệp dư) 2-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 13/02/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-6 Arsenal (nghiệp dư)
F 12/02/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-6 Arsenal (nghiệp dư)
F 11/02/2020 Arsenal (nghiệp dư) 0-7 Arsenal (nghiệp dư)
F 10/02/2020 Arsenal (nghiệp dư) 2-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 05/02/2020 Arsenal (nghiệp dư) 1-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 03/02/2020 Arsenal (nghiệp dư) 1-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 31/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 30/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 2-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 29/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 1-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 28/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 1-7 Arsenal (nghiệp dư)
F 27/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 5-0 Arsenal (nghiệp dư)
F 24/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 0-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 23/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 2-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 22/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 2-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 20/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 1-0 Arsenal (nghiệp dư)
F 16/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 3-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 15/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 0-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 14/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 6-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 13/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 2-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 09/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 1-6 Arsenal (nghiệp dư)
F 07/01/2020 Arsenal (nghiệp dư) 0-1 Arsenal (nghiệp dư)
Liên hệ