22nd January 1:29pm (GMT-5)

Aris Thessaloniki vs AO Xanthi FC

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
18 10 7
Thống kê
44 Bàn Thắng 25
15 Thẻ Vàng 14
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
23/01 Aris Thessaloniki - AO Xanthi FC
F 14/01/2020 Aris Thessaloniki 2 2-1 AO Xanthi FC 3
F 08/01/2020 AO Xanthi FC 2 0-1 Aris Thessaloniki 1
F 07/01/2020 AO Xanthi FC 0-0 Aris Thessaloniki
F 20/10/2019 AO Xanthi FC 3 0-1 Aris Thessaloniki 3
F 05/05/2019 Aris Thessaloniki 2 7-2 AO Xanthi FC 2
F 31/01/2019 AO Xanthi FC 4 0-1 Aris Thessaloniki 7
F 23/12/2018 AO Xanthi FC 0-0 Aris Thessaloniki
F 01/02/2014 Aris Thessaloniki 1-1 AO Xanthi FC
F 23/09/2013 AO Xanthi FC 2-0 Aris Thessaloniki
F 21/04/2013 AO Xanthi FC 0-0 Aris Thessaloniki
F 16/12/2012 Aris Thessaloniki 0-0 AO Xanthi FC
F 05/02/2012 AO Xanthi FC 0-2 Aris Thessaloniki
F 02/10/2011 Aris Thessaloniki 0-0 AO Xanthi FC
F 13/05/2011 Aris Thessaloniki 2-1 AO Xanthi FC
F 17/04/2011 AO Xanthi FC 1-2 Aris Thessaloniki
F 19/12/2010 Aris Thessaloniki 0-2 AO Xanthi FC
F 17/02/2010 Aris Thessaloniki 3-0 AO Xanthi FC
F 10/02/2010 AO Xanthi FC 1-1 Aris Thessaloniki
F 31/01/2010 AO Xanthi FC 2-1 Aris Thessaloniki
F 26/09/2009 Aris Thessaloniki 1-0 AO Xanthi FC
F 14/03/2009 Aris Thessaloniki 0-1 AO Xanthi FC
F 23/11/2008 AO Xanthi FC 1-1 Aris Thessaloniki
F 30/03/2008 AO Xanthi FC 0-2 Aris Thessaloniki
F 20/03/2008 Aris Thessaloniki 1-0 AO Xanthi FC
F 27/02/2008 AO Xanthi FC 0-0 Aris Thessaloniki
F 15/12/2007 Aris Thessaloniki 2-0 AO Xanthi FC
F 04/02/2007 Aris Thessaloniki 1-0 AO Xanthi FC
F 24/09/2006 AO Xanthi FC 1-1 Aris Thessaloniki
F 27/04/2005 AO Xanthi FC 0-2 Aris Thessaloniki
F 13/04/2005 Aris Thessaloniki 1-2 AO Xanthi FC
F 22/01/2005 Aris Thessaloniki 2-1 AO Xanthi FC
F 18/09/2004 AO Xanthi FC 3-1 Aris Thessaloniki
F 01/02/2004 AO Xanthi FC 1-0 Aris Thessaloniki
F 20/09/2003 Aris Thessaloniki 3-2 AO Xanthi FC
F 01/03/2003 AO Xanthi FC 0-2 Aris Thessaloniki
Liên hệ