12th July 12:04pm (GMT-5)
FF Jaro Bàn Thắng! [2-0]

Aberystwyth Town FC vs BALA TOWN FC

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
10 7 15
Thống kê
45 Bàn Thắng 56
7 Thẻ Vàng 6
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 08/11/2019 Aberystwyth Town FC 1 0-5 BALA TOWN FC
F 27/09/2019 BALA TOWN FC 1 2-0 Aberystwyth Town FC 1
F 17/11/2018 BALA TOWN FC 2 2-3 Aberystwyth Town FC 1
F 15/09/2018 Aberystwyth Town FC 4 3-2 BALA TOWN FC 3
F 02/12/2017 Aberystwyth Town FC 4-0 BALA TOWN FC
F 17/11/2017 Aberystwyth Town FC 1-2 BALA TOWN FC
F 29/09/2017 BALA TOWN FC 1-1 Aberystwyth Town FC
F 25/11/2016 Aberystwyth Town FC 1-3 BALA TOWN FC
F 11/11/2016 BALA TOWN FC 0-4 Aberystwyth Town FC
F 06/10/2015 BALA TOWN FC 0-1 Aberystwyth Town FC
F 22/09/2015 Aberystwyth Town FC 1-1 BALA TOWN FC
F 17/04/2015 Aberystwyth Town FC 1-2 BALA TOWN FC
F 27/02/2015 BALA TOWN FC 3-3 Aberystwyth Town FC
F 24/10/2014 BALA TOWN FC 4-0 Aberystwyth Town FC
F 26/09/2014 Aberystwyth Town FC 4-0 BALA TOWN FC
F 02/09/2014 Aberystwyth Town FC 0-1 BALA TOWN FC
F 11/04/2014 Aberystwyth Town FC 2-3 BALA TOWN FC
F 25/03/2014 BALA TOWN FC 1-2 Aberystwyth Town FC
HoãnL 21/02/2014 BALA TOWN FC - Aberystwyth Town FC
F 26/11/2013 BALA TOWN FC 0-0 Aberystwyth Town FC
HoãnL 01/11/2013 BALA TOWN FC - Aberystwyth Town FC
F 28/09/2013 Aberystwyth Town FC 1-1 BALA TOWN FC
F 23/04/2013 BALA TOWN FC 1-0 Aberystwyth Town FC
HoãnL 29/03/2013 BALA TOWN FC - Aberystwyth Town FC
F 15/02/2013 Aberystwyth Town FC 1-3 BALA TOWN FC
F 03/11/2012 BALA TOWN FC 3-2 Aberystwyth Town FC
F 24/08/2012 Aberystwyth Town FC 1-1 BALA TOWN FC
F 04/11/2011 BALA TOWN FC 3-0 Aberystwyth Town FC
F 03/09/2011 Aberystwyth Town FC 0-4 BALA TOWN FC
F 01/04/2011 BALA TOWN FC 2-1 Aberystwyth Town FC
F 18/02/2011 Aberystwyth Town FC 1-2 BALA TOWN FC
F 21/01/2011 BALA TOWN FC 2-3 Aberystwyth Town FC
HoãnL 17/12/2010 BALA TOWN FC - Aberystwyth Town FC
F 02/10/2010 Aberystwyth Town FC 2-1 BALA TOWN FC
F 19/03/2010 BALA TOWN FC 1-1 Aberystwyth Town FC
F 06/11/2009 Aberystwyth Town FC 1-0 BALA TOWN FC
Liên hệ