3rd July 6:14pm (GMT-5)

Dynamo Ceske Budejovice - Sigma Olomouc 03.06.2020

Dynamo Ceske Budejovice

2 - 0

Sigma Olomouc

Hiệp 1

24:00' thay thế Sterba, Jan / Benes, Vit
Hiệp 2
49:10' bàn thắng Cavos, Patrik
51:00' thay thế Ledecky, David / Mrsic, Matej
57:00' thay thế Meszaros, Karol / Ledecky, David
63:00' thay thế Kulhanek, Jiri / Havelka, Filip


78:30' bàn thắng Dynamo Ceske Budejovice
64:00' thay thế Chytil, Mojmir / Julis, Lukas
64:00' thay thế Falta, Simon / Hala, Martin

Chi Tiết
2 Bàn Thắng 0
95 Tấn Công 147
41 Tỉ Lệ Kiểm Soát Bóng 59
3 Phạt Góc 4
61 Tấn Công Nguy Hiểm 62
2 Chấn thương 2
5 Cú Sút Ra Ngoài 4
4 Cú Sút Trúng Khung Gỗ 0
3 Dự Bị 3
icon Trận đấu bắt đầu
[12:00:03]
icon 1` Ném vào
Pavel Julinek awards the home team a throw-in..
1` Ném vào icon
SK Sigma Olomouc awarded a throw-in in their own half..
2` Phạt trực tiếp icon
Free kick for SK Sigma Olomouc in their own half..
icon 3` Phạt trực tiếp
Pavel Julinek signals a free kick to SK Dynamo Ceske Budejovice in their own half..
icon 3` Phạt trực tiếp
Free kick SK Dynamo Ceske Budejovice..
3` Ném vào icon
Throw-in for SK Sigma Olomouc in their own half..
4` Ném vào icon
Throw-in for SK Sigma Olomouc at Strelecky Ostrov..
5` Ném vào icon
Pavel Julinek signals a SK Sigma Olomouc throw-in in SK Dynamo Ceske Budejovice's half..
6` Phạt góc icon
Corner awarded to SK Sigma Olomouc..
6` Phạt góc icon
SK Sigma Olomouc have been awarded a corner by Pavel Julinek..
7` Bắn mục tiêu icon
icon 7` Sút vào
Goal kick for SK Dynamo Ceske Budejovice at Strelecky Ostrov..
7` Ném vào icon
Throw-in SK Sigma Olomouc..
icon 8` Ném vào
Can SK Dynamo Ceske Budejovice get the ball into an attacking position from this throw-in in SK Sigma Olomouc's half?.
icon 8` Ném vào
Throw-in for SK Dynamo Ceske Budejovice close to the penalty box..
icon 8` Sút vào
Ball goes out of play for a SK Dynamo Ceske Budejovice goal kick..
icon 9` Phạt góc
SK Dynamo Ceske Budejovice have been awarded a corner by Pavel Julinek..
10` Ném vào icon
Ball safe as SK Sigma Olomouc is awarded a throw-in in their half..
10` Ném vào icon
Throw-in for SK Sigma Olomouc in the half of SK Dynamo Ceske Budejovice..
icon 11` Sút vào
It's a goal kick for the home team in Budweis..
11` Sút vào icon
Pavel Julinek awards SK Sigma Olomouc a goal kick..
icon 12` Phạt trực tiếp
SK Dynamo Ceske Budejovice awarded a free kick in their own half..
icon 13` Ném vào
SK Sigma Olomouc needs to be cautious. SK Dynamo Ceske Budejovice have an attacking throw-in..
13` Sút vào icon
SK Sigma Olomouc have a goal kick..
icon 14` Ném vào
Throw-in for SK Dynamo Ceske Budejovice at Strelecky Ostrov..
icon 15` Sút vào
It's a goal kick for the home team in Budweis..
icon 16` Phạt trực tiếp
SK Dynamo Ceske Budejovice awarded a free kick in their own half..
icon 16` Việt vị
At Strelecky Ostrov, SK Dynamo Ceske Budejovice are penalized for being offside..
17` Ném vào icon
A throw-in for the away team on the opposite half..
18` Ném vào icon
Throw-in high up the field for SK Sigma Olomouc in Budweis..
19` Ném vào icon
SK Sigma Olomouc to take a throw-in in SK Dynamo Ceske Budejovice territory..
icon 20` Phạt trực tiếp
Free kick for SK Dynamo Ceske Budejovice in their own half..
20` Ném vào icon
Throw-in SK Sigma Olomouc..
icon 21` Phạt trực tiếp
Pavel Julinek signals a free kick to SK Dynamo Ceske Budejovice..
21` Sút vào icon
Pavel Julinek awards SK Sigma Olomouc a goal kick..
icon 21` Bắn mục tiêu
icon 22` Phạt trực tiếp
Free kick for SK Dynamo Ceske Budejovice in the half of SK Sigma Olomouc..
icon 22` Phạt trực tiếp
Pavel Julinek signals a free kick to SK Dynamo Ceske Budejovice in their own half..
23` Sút vào icon
Ball goes out of play for a SK Sigma Olomouc goal kick..
24` Phạt trực tiếp icon
SK Sigma Olomouc awarded a free kick in their own half..
24` Ném vào icon
Throw-in for SK Sigma Olomouc in their own half..
icon 25` Sút vào
Goal kick for SK Dynamo Ceske Budejovice at Strelecky Ostrov..
25` Ném vào icon
SK Sigma Olomouc awarded a throw-in in their own half..
icon 27` Phạt góc
Corner awarded to SK Dynamo Ceske Budejovice..
27` Ném vào icon
Pavel Julinek signals a SK Sigma Olomouc throw-in in SK Dynamo Ceske Budejovice's half..
icon 28` Thương tật
icon 29` Chấn thương trở lại
29` Phạt trực tiếp icon
Free kick for SK Sigma Olomouc in their own half..
icon 30` Ném vào
SK Dynamo Ceske Budejovice have a dangerous throw-in..
icon 30` Ném vào
Can SK Dynamo Ceske Budejovice capitalize from this throw-in deep inside SK Sigma Olomouc's half?.
30` Ném vào icon
Pavel Julinek awards the away team a throw-in..
25` Thay thế icon
Jan Sterba is on a sub for Vit Benes for SK Sigma Olomouc..
icon 31` Sút vào
SK Dynamo Ceske Budejovice have a goal kick..
31` Bắn mục tiêu icon
icon 32` Phạt trực tiếp
In Budweis a free kick has been awarded the home team..
icon 33` Phạt trực tiếp
Free kick SK Dynamo Ceske Budejovice..
icon 34` Bắn mục tiêu
34` Sút vào icon
SK Sigma Olomouc have a goal kick..
37` Việt vị icon
In Budweis, SK Sigma Olomouc push forward quickly but are pulled up for offside..
icon 37` Phạt góc
SK Dynamo Ceske Budejovice have been awarded a corner by Pavel Julinek..
icon 38` Bắn mục tiêu
38` Sút vào icon
Ball goes out of play for a SK Sigma Olomouc goal kick..
39` Phạt trực tiếp icon
Pavel Julinek signals a free kick to SK Sigma Olomouc in their own half..
40` Thương tật icon
icon 40` Thương tật
40` Chấn thương trở lại icon
icon 40` Chấn thương trở lại
41` Ném vào icon
Ball safe as SK Sigma Olomouc is awarded a throw-in in their half..
42` Sút vào icon
Pavel Julinek awards SK Sigma Olomouc a goal kick..
icon 42` Ném vào
Throw-in SK Dynamo Ceske Budejovice..
icon 43` Sút vào
It's a goal kick for the home team in Budweis..
icon 44` Ném vào
A throw-in for the home team on the opposite half..
44` Phạt trực tiếp icon
SK Sigma Olomouc awarded a free kick in their own half..
icon 45` Ném vào
Throw-in for SK Dynamo Ceske Budejovice at Strelecky Ostrov..
45` Ném vào icon
Throw-in for SK Sigma Olomouc in the half of SK Dynamo Ceske Budejovice..
45` Phạt trực tiếp icon
Free kick for SK Sigma Olomouc in the half of SK Dynamo Ceske Budejovice..
icon 45` Phạt trực tiếp
Pavel Julinek signals a free kick to SK Dynamo Ceske Budejovice in their own half..
45` Phạt góc icon
Corner awarded to SK Sigma Olomouc..
icon 45` Ném vào
Ball safe as SK Dynamo Ceske Budejovice is awarded a throw-in in their half..
icon 46` Bắn vào mục tiêu
46` Ném vào icon
Pavel Julinek signals a throw-in for SK Sigma Olomouc, close to SK Dynamo Ceske Budejovice's area..
icon 47` Phạt trực tiếp
Free kick for SK Dynamo Ceske Budejovice in their own half..
icon 49` Phạt trực tiếp
SK Dynamo Ceske Budejovice awarded a free kick in their own half..
icon 50` Bàn thắng 1 — 0
Cavos, Patrik SK Dynamo Ceske Budejovice take a 1-0 lead thanks to Patrik Cavos..
52` Phạt trực tiếp icon
Free kick for SK Sigma Olomouc in their own half..
52` Bắn mục tiêu icon
icon 52` Sút vào
Goal kick for SK Dynamo Ceske Budejovice at Strelecky Ostrov..
icon 52` Phạt trực tiếp
In Budweis a free kick has been awarded the home team..
53` Phạt trực tiếp icon
Pavel Julinek signals a free kick to SK Sigma Olomouc in their own half..
54` Phạt góc icon
SK Sigma Olomouc have been awarded a corner by Pavel Julinek..
icon 55` Bắn mục tiêu
55` Sút vào icon
Pavel Julinek awards SK Sigma Olomouc a goal kick..
icon 57` Phạt trực tiếp
Free kick for SK Dynamo Ceske Budejovice in their own half..
icon 58` Phạt trực tiếp
Pavel Julinek signals a free kick to SK Dynamo Ceske Budejovice..
59` Sút vào icon
It's a goal kick for the away team in Budweis..
icon 59` Bắn mục tiêu
icon 52` Thay thế
The home team have replaced Matej Mrsic with David Ledecky. This is the first substitution made today by David Horejs..
icon 58` Thay thế
David Horejs is making the team's second substitution at Strelecky Ostrov with Karol Meszaros replacing David Ledecky..
60` Ném vào icon
SK Sigma Olomouc to take a throw-in in SK Dynamo Ceske Budejovice territory..
60` Ném vào icon
Pavel Julinek awards the away team a throw-in..
61` Ném vào icon
Can SK Sigma Olomouc get the ball into an attacking position from this throw-in in SK Dynamo Ceske Budejovice's half?.
61` Ném vào icon
Can SK Sigma Olomouc get the ball into an attacking position from this throw-in in SK Dynamo Ceske Budejovice's half?.
62` Ném vào icon
SK Sigma Olomouc have a dangerous throw-in..
63` Ném vào icon
Can SK Sigma Olomouc capitalize from this throw-in deep inside SK Dynamo Ceske Budejovice's half?.
icon 63` Bắn vào mục tiêu
icon 64` Ném vào
Throw-in for SK Dynamo Ceske Budejovice in their own half..
icon 65` Ném vào
SK Dynamo Ceske Budejovice awarded a throw-in in their own half..
66` Phạt trực tiếp icon
Pavel Julinek signals a free kick to SK Sigma Olomouc in their own half..
66` Phạt trực tiếp icon
Free kick SK Sigma Olomouc..
67` Ném vào icon
SK Dynamo Ceske Budejovice needs to be cautious. SK Sigma Olomouc have an attacking throw-in..
icon 68` Sút vào
Ball goes out of play for a SK Dynamo Ceske Budejovice goal kick..
icon 69` Ném vào
Ball safe as SK Dynamo Ceske Budejovice is awarded a throw-in in their half..
icon 64` Thay thế
David Horejs (SK Dynamo Ceske Budejovice) is making a third substitution, with Jiri Kulhanek replacing Filip Havelka..
65` Thay thế icon
Simon Falta is replacing Martin Hala for SK Sigma Olomouc at Strelecky Ostrov..
65` Thay thế icon
SK Sigma Olomouc make their third substitution with Mojmir Chytil replacing Lukas Julis..
icon 71` Phạt trực tiếp
SK Dynamo Ceske Budejovice awarded a free kick in their own half..
71` Phạt trực tiếp icon
Free kick for SK Sigma Olomouc in the half of SK Dynamo Ceske Budejovice..
icon 72` Phạt trực tiếp
Pavel Julinek signals a free kick to SK Dynamo Ceske Budejovice..
icon 73` Ném vào
Throw-in for SK Dynamo Ceske Budejovice in the half of SK Sigma Olomouc..
73` Thương tật icon
74` Chấn thương trở lại icon
74` Ném vào icon
Pavel Julinek signals a SK Sigma Olomouc throw-in in SK Dynamo Ceske Budejovice's half..
74` Ném vào icon
SK Sigma Olomouc to take a throw-in in SK Dynamo Ceske Budejovice territory..
icon 76` Phạt trực tiếp
SK Dynamo Ceske Budejovice awarded a free kick in their own half..
icon 77` Ném vào
Throw-in SK Dynamo Ceske Budejovice..
icon 78` Ném vào
SK Dynamo Ceske Budejovice awarded a throw-in in their own half..
icon 78` Ném vào
A throw-in for the home team on the opposite half..
icon 78` Ném vào
Throw-in for SK Dynamo Ceske Budejovice close to the penalty box..
icon 79` Bàn thắng 2 — 0
icon 81` Ném vào
Throw-in for SK Dynamo Ceske Budejovice in their own half..

Cuộc thi giữa Dynamo Ceske Budejovice và đội Sigma Olomouc được tổ chức trongcuộc thi1. Liga tại đấu trường Strelecky Ostrov
Ngày chơi: 03.06.2020 12:00
Trọng tài của trận đấu là Julinek, Pavel

Lịch sử các cuộc chạm trán trước đây giữa đội Dynamo Ceske Budejovice và đội Sigma Olomouc:
Cuộc đối đầu giữa Sigma Olomouc và Dynamo Ceske Budejovice vào 19.10.2019 hoàn thành với tỉ số 1:3.
Cuộc chạm trán giữa Dynamo Ceske Budejovice và Sigma Olomouc vào 08.04.2017 kết thúc với tỉ số 2:5.
Trận đấu giữa Sigma Olomouc và Dynamo Ceske Budejovice vào 17.09.2016 hoàn thành với tỉ số 1:.
Cuộc đối đầu giữa Sigma Olomouc và Dynamo Ceske Budejovice vào 01.06.2013 hoàn thành với tỉ số 1:.
Trận đấu giữa Dynamo Ceske Budejovice và Sigma Olomouc vào 28.07.2012 kết thúc với tỉ số 1:.

Thống kê các đội:
Đội: Dynamo Ceske Budejovice
Đội quân:


Đội: Sigma Olomouc
Đội quân:

Nắm bắt kết quả các trận đấu giữa Dynamo Ceske Budejovice - Sigma Olomouc. bóng đá online, lịch thi đấu 1. Liga trên fscore-vn.com

Liên hệ