29th January 1:09pm (GMT-5)

Pháp (nghiệp dư) - Brazil (nghiệp dư) 14.01.2020

Pháp (nghiệp dư) 7 - 9 Brazil (nghiệp dư)
- - -
2nd Half

29:10' bàn thắng Pháp (nghiệp dư)
29:10' bàn thắng Pháp (nghiệp dư)
15:50' bàn thắng Pháp (nghiệp dư)
20:35' bàn thắng Pháp (nghiệp dư)


23:25' bàn thắng Pháp (nghiệp dư)

29:10' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)


29:10' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
29:10' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
29:10' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
29:10' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
29:10' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
29:10' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
29:10' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
29:10' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
29:10' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
29:10' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
29:10' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
29:10' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)

16:05' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
17:00' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
18:05' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
19:46' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)

21:35' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
21:30' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)

27:15' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
1st Half


5:55' bàn thắng Pháp (nghiệp dư)
9:15' bàn thắng Pháp (nghiệp dư)
12:40' bàn thắng Pháp (nghiệp dư)
13:40' bàn thắng Pháp (nghiệp dư)
0:45' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
3:59' bàn thắng Brazil (nghiệp dư)
Chi Tiết Trận Đấu
7 Bàn Thắng 9
- -

Trận đấu giữa Pháp (nghiệp dư) và đối thủ từ Brazil (nghiệp dư) diễn ra trongcuộc thiSoap Soccer League.
Ngày thi đấu: 14.01.2020 09:15

Tóm tắt các đội:
Đội: Pháp (nghiệp dư)


Đội: Brazil (nghiệp dư)

Nắm bắt kết quả các trận đấu giữa Pháp (nghiệp dư) - Brazil (nghiệp dư). bóng đá online, lịch thi đấu Soap Soccer League trên fscore-vn.com

Liên hệ