12th July 10:36pm (GMT-5)

Bồ Đào Nha (TSL) - Đức (TSL) 02.06.2020

Bồ Đào Nha (TSL)

12 - 8

Đức (TSL)

Hiệp 2
18:05' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)
18:05' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)
18:05' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)
18:05' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)
18:05' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)
18:05' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)18:05' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)
18:11' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)
18:11' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)
18:11' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)

11:59' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)


13:00' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)
14:30' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)
14:02' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)

15:12' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)
16:42' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)

17:03' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)


17:18' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)

19:18' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)


18:05' bàn thắng Đức (TSL)
18:05' bàn thắng Đức (TSL)
18:05' bàn thắng Đức (TSL)
18:05' bàn thắng Đức (TSL)
18:05' bàn thắng Đức (TSL)
18:05' bàn thắng Đức (TSL)
18:05' bàn thắng Đức (TSL)
18:48' bàn thắng Đức (TSL)

12:55' bàn thắng Đức (TSL)
12:25' bàn thắng Đức (TSL)15:52' bàn thắng Đức (TSL)


16:48' bàn thắng Đức (TSL)

18:17' bàn thắng Đức (TSL)
18:17' bàn thắng Đức (TSL)

19:28' bàn thắng Đức (TSL)

Hiệp 1

0:24' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)

3:43' bàn thắng Bồ Đào Nha (TSL)


0:26' bàn thắng Đức (TSL)

3:05' bàn thắng Đức (TSL)

5:44' bàn thắng Đức (TSL)
7:41' bàn thắng Đức (TSL)
1 2.03
X 10
2 2.03
Chi Tiết
12 Bàn Thắng 8
19` Bàn thắng 1 — 0
16` Bàn thắng 1 — 1
8` Bàn thắng 1 — 2
12` Bàn thắng 2 — 2
13` Bàn thắng 2 — 3
13` Bàn thắng 2 — 4
14` Bàn thắng 3 — 4
15` Bàn thắng 4 — 4
15` Bàn thắng 5 — 4
16` Bàn thắng 6 — 4
4` Bàn thắng 7 — 4
17` Bàn thắng 8 — 4
17` Bàn thắng 8 — 5
18` Bàn thắng 9 — 5
19` Bàn thắng 9 — 6
19` Bàn thắng 9 — 7
18` Bàn thắng 10 — 7
20` Bàn thắng 10 — 8
6` Bàn thắng 10 — 9
4` Bàn thắng 10 — 10
19` Bàn thắng 11 — 10
19` Bàn thắng 11 — 11
19` Bàn thắng 12 — 11
19` Bàn thắng 13 — 11
19` Bàn thắng 14 — 11
19` Bàn thắng 15 — 11
19` Bàn thắng 15 — 12
19` Bàn thắng 15 — 13
19` Bàn thắng 15 — 14
19` Bàn thắng 15 — 15
1` Bàn thắng 16 — 15
19` Bàn thắng 16 — 16
19` Bàn thắng 16 — 17
19` Bàn thắng 17 — 17
19` Bàn thắng 18 — 17
19` Bàn thắng 19 — 17
19` Bàn thắng 20 — 17
19` Bàn thắng 20 — 18
1` Bàn thắng 20 — 19
20` Bàn thắng 21 — 19

Cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha (TSL) và đội Đức (TSL) diễn ra trongcuộc thiTable Soccer League.
Thời gian thi đấu: 02.06.2020 05:50

Thống kê các cuộc đối đầu trước đây giữa đội Bồ Đào Nha (TSL) và đội Đức (TSL):
Cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha (TSL) và Đức (TSL) vào 12.07.2020 hoàn thành với tỉ số 12:17.
Cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha (TSL) và Đức (TSL) vào 11.07.2020 hoàn thành với tỉ số 7:8.
Cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha (TSL) và Đức (TSL) vào 10.07.2020 kết thúc với tỉ số 10:9.
Cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha (TSL) và Đức (TSL) vào 09.07.2020 kết thúc với tỉ số 10:9.
Trận đấu giữa Bồ Đào Nha (TSL) và Đức (TSL) vào 08.07.2020 hoàn thành với tỉ số 15:14.

Thống kê các đội:
Đội: Bồ Đào Nha (TSL)


Đội: Đức (TSL)

Theo dõi kết quả các trận đấu giữa Bồ Đào Nha (TSL) - Đức (TSL). bóng đá online, lịch thi đấu Table Soccer League trên fscore-vn.com

Liên hệ