11th July 5:55pm (GMT-5)

Eintracht Braunschweig - Zwickau 02.12.2019

Eintracht Braunschweig

3 - 1

Zwickau

Hiệp 1

26' bàn thắng Bar, Marcel
29' bàn thắng Kobylanski, Martin
44:00 + 2'   Kobylanski, Martin
13'   Schroter, MorrisHiệp 2
56' bàn thắng Becker, Robin72' thay thế Otto, Yari / Kobylanski, Martin
74:00'   Nehrig, Bernd
78'   Otto, Yari
66:00' thay thế Putaro, Leandro / Feigenspan, Mike

81:00' thay thế Pfitzner, Marc / Bar, Marcel

62:00' thay thế Wegkamp, Gerrit / Huth, Elias
63' thay thế Hehne, Maurice / Jensen, Leon
67' bàn thắng Konig, Ronny
81:00' thay thế Japel, Denis / Schroter, Morris

1 2.31
X 3.61
2 3.45
Chi Tiết
3 Bàn Thắng 1
120 Tấn Công 137
46 Tỉ Lệ Kiểm Soát Bóng 54
10 Phạt Góc 7
74 Tấn Công Nguy Hiểm 115
8 Cú Sút Ra Ngoài 9
3 Cú Sút Trúng Khung Gỗ 4
3 Dự Bị 3
3 Thẻ Vàng 1
icon Trận đấu bắt đầu
[13:01:25]
1` Phạt trực tiếp icon
FSV Zwickau awarded a free kick in their own half..
2` Ném vào icon
Throw-in high up the field for FSV Zwickau in Braunschweig..
2` Ném vào icon
Throw-in for FSV Zwickau close to the penalty box..
icon 3` Ném vào
A throw-in for the home team on the opposite half..
4` Sút vào icon
FSV Zwickau have a goal kick..
icon 4` Sút vào
Goal kick for Eintracht Braunschweig at Eintracht-Stadion..
5` Bắn mục tiêu icon
icon 5` Sút vào
It's a goal kick for the home team in Braunschweig..
icon 6` Phạt góc
Eintracht Braunschweig have been awarded a corner by Wolfgang Haslberger..
icon 7` Bắn mục tiêu
7` Sút vào icon
Ball goes out of play for a FSV Zwickau goal kick..
icon 8` Ném vào
Wolfgang Haslberger awards the home team a throw-in..
8` Ném vào icon
FSV Zwickau have a dangerous throw-in..
icon 9` Ném vào
Throw-in Eintracht Braunschweig..
9` Ném vào icon
Can FSV Zwickau get the ball into an attacking position from this throw-in in Eintracht Braunschweig's half?.
icon 10` Phạt trực tiếp
Wolfgang Haslberger signals a free kick to Eintracht Braunschweig in their own half..
icon 11` Phạt trực tiếp
Free kick for Eintracht Braunschweig in their own half..
icon 12` Sút vào
Wolfgang Haslberger awards Eintracht Braunschweig a goal kick..
icon 13` Phạt trực tiếp
In Braunschweig a free kick has been awarded the home team..
13` Thẻ vàng icon
Schroter, Morris At Eintracht-Stadion, Morris Schroter has been yellow-carded for the away team..
14` Ném vào icon
FSV Zwickau awarded a throw-in in their own half..
17` Phạt trực tiếp icon
Free kick for FSV Zwickau in their own half..
18` Phạt góc icon
Corner awarded to FSV Zwickau..
icon 18` Phạt trực tiếp
Wolfgang Haslberger signals a free kick to Eintracht Braunschweig in their own half..
icon 19` Sút vào
It's a goal kick for the home team in Braunschweig..
icon 21` Phạt góc
Eintracht Braunschweig have been awarded a corner by Wolfgang Haslberger..
icon 21` Phạt góc
Corner awarded to Eintracht Braunschweig..
icon 21` Bắn mục tiêu
21` Sút vào icon
Wolfgang Haslberger awards FSV Zwickau a goal kick..
22` Phạt trực tiếp icon
FSV Zwickau awarded a free kick in their own half..
icon 23` Ném vào
Throw-in for Eintracht Braunschweig at Eintracht-Stadion..
23` Ném vào icon
Wolfgang Haslberger signals a FSV Zwickau throw-in in Eintracht Braunschweig's half..
23` Ném vào icon
Wolfgang Haslberger signals a throw-in for FSV Zwickau, close to Eintracht Braunschweig's area..
icon 24` Phạt trực tiếp
Free kick for Eintracht Braunschweig in their own half..
icon 25` Ném vào
Eintracht Braunschweig to take a throw-in in FSV Zwickau territory..
25` Ném vào icon
Throw-in for FSV Zwickau in the half of Eintracht Braunschweig..
icon 25` Sút vào
Goal kick for Eintracht Braunschweig at Eintracht-Stadion..
icon 26` Bắn mục tiêu
26` Sút vào icon
FSV Zwickau have a goal kick..
icon 26` Bàn thắng 1 — 0
Bar, Marcel Goal! Marcel Bar heads Eintracht Braunschweig into a 1-0 lead..
icon 28` Phạt trực tiếp
Wolfgang Haslberger signals a free kick to Eintracht Braunschweig in their own half..
28` Ném vào icon
Throw-in for FSV Zwickau in their own half..
29` Phạt trực tiếp icon
Free kick FSV Zwickau..
icon 29` Bàn thắng 2 — 0
Kobylanski, Martin Great finish from Martin Kobylanski to give Eintracht Braunschweig a 2-0 lead..
32` Phạt góc icon
Corner awarded to FSV Zwickau..
32` Ném vào icon
Eintracht Braunschweig needs to be cautious. FSV Zwickau have an attacking throw-in..
icon 33` Phạt góc
Eintracht Braunschweig have been awarded a corner by Wolfgang Haslberger..
icon 33` Bắn mục tiêu
33` Sút vào icon
Ball goes out of play for a FSV Zwickau goal kick..
34` Ném vào icon
A throw-in for the away team on the opposite half..
35` Ném vào icon
Can FSV Zwickau get the ball into an attacking position from this throw-in in Eintracht Braunschweig's half?.
35` Bắn vào mục tiêu icon
icon 35` Ném vào
Ball safe as Eintracht Braunschweig is awarded a throw-in in their half..
37` Ném vào icon
FSV Zwickau to take a throw-in in Eintracht Braunschweig territory..
38` Ném vào icon
Can FSV Zwickau capitalize from this throw-in deep inside Eintracht Braunschweig's half?.
38` Bắn mục tiêu icon
icon 38` Sút vào
Eintracht Braunschweig have a goal kick..
icon 39` Ném vào
Throw-in for Eintracht Braunschweig at Eintracht-Stadion..
icon 39` Phạt trực tiếp
Eintracht Braunschweig awarded a free kick in their own half..
40` Phạt trực tiếp icon
Wolfgang Haslberger signals a free kick to FSV Zwickau in their own half..
41` Ném vào icon
Wolfgang Haslberger signals a FSV Zwickau throw-in in Eintracht Braunschweig's half..
icon 43` Ném vào
Ball safe as Eintracht Braunschweig is awarded a throw-in in their half..
44` Phạt góc icon
FSV Zwickau have been awarded a corner by Wolfgang Haslberger..
icon 45` Ném vào
Throw-in Eintracht Braunschweig..
icon 45` Ném vào
Throw-in for Eintracht Braunschweig in their own half..
icon 45` Ném vào
Eintracht Braunschweig awarded a throw-in in their own half..
icon 45` Phạt góc
Corner awarded to Eintracht Braunschweig..
45` Phạt trực tiếp icon
Free kick for FSV Zwickau in their own half..
icon 46` Ném vào
Throw-in for Eintracht Braunschweig in the half of FSV Zwickau..
48` Phạt trực tiếp icon
Wolfgang Haslberger signals a free kick to FSV Zwickau..
icon 49` Bắn mục tiêu
49` Sút vào icon
Ball goes out of play for a FSV Zwickau goal kick..
50` Phạt trực tiếp icon
Free kick for FSV Zwickau in the half of Eintracht Braunschweig..
51` Phạt góc icon
FSV Zwickau have been awarded a corner by Wolfgang Haslberger..
51` Ném vào icon
A throw-in for the away team on the opposite half..
51` Ném vào icon
Wolfgang Haslberger signals a FSV Zwickau throw-in in Eintracht Braunschweig's half..
icon 51` Phạt trực tiếp
Eintracht Braunschweig awarded a free kick in their own half..
52` Ném vào icon
FSV Zwickau to take a throw-in in Eintracht Braunschweig territory..
icon 53` Phạt trực tiếp
Wolfgang Haslberger signals a free kick to Eintracht Braunschweig in their own half..
54` Sút vào icon
Wolfgang Haslberger awards FSV Zwickau a goal kick..
icon 55` Ném vào
Wolfgang Haslberger signals a throw-in for Eintracht Braunschweig, close to FSV Zwickau's area..
icon 55` Phạt trực tiếp
Eintracht Braunschweig are in shooting range from this free kick..
icon 56` Bàn thắng 3 — 0
Becker, Robin Goal! Eintracht Braunschweig extend their lead to 3-0 through Robin Becker..
icon 58` Việt vị
Eintracht Braunschweig push upfield but Wolfgang Haslberger quickly pulls them for offside..
icon 59` Ném vào
Wolfgang Haslberger awards the home team a throw-in..
60` Bắn mục tiêu icon
icon 60` Sút vào
It's a goal kick for the home team in Braunschweig..
61` Bắn mục tiêu icon
icon 61` Sút vào
Goal kick for Eintracht Braunschweig at Eintracht-Stadion..
icon 62` Ném vào
Eintracht Braunschweig awarded a throw-in in their own half..
63` Sút vào icon
Goal kick for FSV Zwickau at Eintracht-Stadion..
icon 63` Bắn mục tiêu
64` Ném vào icon
Throw-in for FSV Zwickau in the half of Eintracht Braunschweig..
63` Thay thế icon
Gerrit Wegkamp is replacing Elias Huth for the away team..
65` Ném vào icon
Can FSV Zwickau get the ball into an attacking position from this throw-in in Eintracht Braunschweig's half?.
63` Thay thế icon
FSV Zwickau make their second substitution with Maurice Hehne replacing Leon Jensen..
67` Bàn thắng 3 — 1 icon
Konig, Ronny Goal! The away team reduce the deficit to 3-1 through a strike by Ronny Konig. ..
68` Ném vào icon
Ball safe as FSV Zwickau is awarded a throw-in in their half..
68` Ném vào icon
Wolfgang Haslberger awards the away team a throw-in..
68` Ném vào icon
FSV Zwickau to take a throw-in in Eintracht Braunschweig territory..
icon 69` Ném vào
Throw-in for Eintracht Braunschweig at Eintracht-Stadion..
icon 70` Thương tật
icon 71` Chấn thương trở lại
72` Phạt góc icon
Corner awarded to FSV Zwickau..
72` Việt vị icon
FSV Zwickau drive forward at breakneck speed but are pulled up for offside..
73` Ném vào icon
Can FSV Zwickau get the ball into an attacking position from this throw-in in Eintracht Braunschweig's half?.
icon 72` Thay thế
Marco Antwerpen is making the team's first substitution at Eintracht-Stadion with Yari Otto replacing Martin Kobylanski..
74` Ném vào icon
Throw-in for FSV Zwickau in their own half..
75` Ném vào icon
Throw-in for FSV Zwickau in the half of Eintracht Braunschweig..
icon 75` Thẻ vàng
Nehrig, Bernd Bernd Nehrig is booked for the home team..
icon 76` Ném vào
Throw-in Eintracht Braunschweig..
76` Ném vào icon
Wolfgang Haslberger signals a FSV Zwickau throw-in in Eintracht Braunschweig's half..
icon 76` Phạt trực tiếp
Eintracht Braunschweig awarded a free kick in their own half..
77` Ném vào icon
FSV Zwickau awarded a throw-in in their own half..
icon 78` Phạt trực tiếp
In Braunschweig a free kick has been awarded the home team..
icon 78` Ném vào
A throw-in for the home team on the opposite half..
79` Phạt trực tiếp icon
Free kick for FSV Zwickau in their own half..
icon 78` Thẻ vàng
Otto, Yari Yari Otto for Eintracht Braunschweig has been booked by Wolfgang Haslberger and receives a first yellow card..
80` Phạt trực tiếp icon
FSV Zwickau awarded a free kick in their own half..
icon 81` Phạt góc
Eintracht Braunschweig have been awarded a corner by Wolfgang Haslberger..
icon 82` Ném vào
Throw-in for Eintracht Braunschweig close to the penalty box..
icon 83` Ném vào
Eintracht Braunschweig to take a throw-in in FSV Zwickau territory..
icon 84` Ném vào
Can Eintracht Braunschweig capitalize from this throw-in deep inside FSV Zwickau's half?.
icon 67` Thay thế
The home team have replaced Mike Feigenspan with Leandro Putaro. This is the second substitution made today by Marco Antwerpen..
icon 85` Phạt góc
Corner awarded to Eintracht Braunschweig..
82` Thay thế icon
The away team replace Morris Schroter with Denis Japel..
icon 85` Phạt góc
Corner awarded to Eintracht Braunschweig..
icon 82` Thay thế
Marc Pfitzner is on a sub for Marcel Bar for Eintracht Braunschweig..
86` Sút vào icon
FSV Zwickau have a goal kick..
88` Bắn vào mục tiêu icon
icon 89` Phạt góc
Eintracht Braunschweig have been awarded a corner by Wolfgang Haslberger..
icon 89` Phạt góc
Eintracht Braunschweig have been awarded a corner by Wolfgang Haslberger..
89` Ném vào icon
Throw-in FSV Zwickau..
90` Bắn mục tiêu icon
icon 90` Sút vào
Wolfgang Haslberger awards Eintracht Braunschweig a goal kick..
90` Phạt trực tiếp icon
Wolfgang Haslberger signals a free kick to FSV Zwickau in their own half..
90` Phạt góc icon
Corner awarded to FSV Zwickau..
90` Bắn mục tiêu icon
icon 90` Sút vào
It's a goal kick for the home team in Braunschweig..
icon 90` Phạt trực tiếp
Free kick for Eintracht Braunschweig in their own half..
90` Ném vào icon
A throw-in for the away team on the opposite half..
90` Ném vào icon
Wolfgang Haslberger signals a FSV Zwickau throw-in in Eintracht Braunschweig's half..
90` Ném vào icon
Throw-in for FSV Zwickau in the half of Eintracht Braunschweig..
90` Phạt góc icon
Corner awarded to FSV Zwickau..
icon 45` Thẻ vàng
Kobylanski, Martin

Cuộc thi giữa Eintracht Braunschweig và đối thủ từ Zwickau diễn ra tronggiải đấu3. Liga tại đấu trường Eintracht-Stadion
Ngày chơi: 02.12.2019 13:00
Thời tiết dự kiến trong trận đấu: good
Trọng tài của trận đấu là Haslberger, Wolfgang

Tóm tắt các cuộc đối đầu trước đây giữa đội Eintracht Braunschweig và đội Zwickau:
Cuộc chạm trán giữa Zwickau và Eintracht Braunschweig vào 27.06.2020 hoàn thành với tỉ số 3:2.
Cuộc đối đầu giữa Zwickau và Eintracht Braunschweig vào 04.02.2019 kết thúc với tỉ số :1.
Trận đấu giữa Eintracht Braunschweig và Zwickau vào 07.08.2018 hoàn thành với tỉ số 1:1.

Thống kê các đội:
Đội: Eintracht Braunschweig
Đội quân:


Đội: Zwickau
Đội quân:

Theo dõi kết quả các trận đấu giữa Eintracht Braunschweig - Zwickau. bóng đá online, lịch thi đấu 3. Liga trên fscore-vn.com

Liên hệ