13th November 12:17pm (GMT-5)

Africa Cúp Các Quốc Gia Châu Phi tables

A Trận đã chơi Thắng Hòa Thua + - Điểm
1. Ai Cập 3 3 0 0 5 0 9
2. Uganda 3 1 1 1 3 3 4
3. Cộng hòa Dân chủ Congo 3 1 0 2 4 4 3
4. Zimbabwe 3 0 1 2 1 6 1
B Trận đã chơi Thắng Hòa Thua + - Điểm
1. Madagascar 3 2 1 0 5 2 7
2. Nigeria 3 2 0 1 2 2 6
3. Guinée 3 1 1 1 4 3 4
4. Burundi 3 0 0 3 0 4 0
C Trận đã chơi Thắng Hòa Thua + - Điểm
1. Algérie 3 3 0 0 6 0 9
2. Senegal 3 2 0 1 5 1 6
3. Kenya 3 1 0 2 3 7 3
4. Cộng Hòa Tanzania 3 0 0 3 2 8 0
D Trận đã chơi Thắng Hòa Thua + - Điểm
1. Maroc 3 3 0 0 3 0 9
2. Ivory Coast 3 2 0 1 5 2 6
3. Nam Phi 3 1 0 2 1 2 3
4. Namibia 3 0 0 3 1 6 0
E Trận đã chơi Thắng Hòa Thua + - Điểm
1. Mali 3 2 1 0 6 2 7
2. Tunisia 3 0 3 0 2 2 3
3. Angola 3 0 2 1 1 2 2
4. Mauritania 3 0 2 1 1 4 2
F Trận đã chơi Thắng Hòa Thua + - Điểm
1. Ghana 3 1 2 0 4 2 5
2. Cameroon 3 1 2 0 2 0 5
3. Benin 3 0 3 0 2 2 3
4. Guinea-Bissau 3 0 1 2 0 4 1
Liên hệ